in

FUNTANA mijenja Urbanističke planove područja Valkanela i Zelena laguna

Foto Tanja Kocijančić

Općinsko vijeće Funtane održat će se sutra, 4. studenog, s početkom u 17 sati u staroj školi. Donosimo dnevni red koji će početi vijećničkim pitanjima.

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika s 31. sjednice,

3. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Funtana,

4. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku zamjene nekretnina u vlasništvu Općine Funtana,

5. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6,

6. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“,

7. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana za 2020. godinu,

8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana za 2020. godinu,

9. Donošenje Odluke o zaduživanju Općine Funtana za refinanciranje duga po postojećem zaduženju za izgradnju Dječjeg vrtića u Funtani,

10. Donošenje Odluke o zaduživanju Općine Funtana za refinanciranje duga po postojećem zaduženju za uređenje plaže od uvale Parila do autokampa Bijela Uvala,

11. Donošenje Plana davanja koncesija na području Općine Funtana u 2020. godini,

12. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Funtana.

Sjednica će se, uslijed epidemije COVID-19, održati poštujući preporuke o socijalnoj udaljenosti i higijenskim uvjetima.

PRILIKA ZA POSAO: Sajam Job.Fair Tehničkog fakulteta okupio više od 20 tvrtki

Treba li Poreču električno vozilo za dostavu u starom gradu?