in

Funtana objavila natječaj za korištenje javnih površina za kioske i štandove

Funtana - Foto Istra Terra Magica

Općin Funtana raspisala je natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina. Ponude se moraju dostaviti do 12,00 sati u utorak, 21. ožujka 2023. godine u Jedinstveni upravni odjel na adresu: Općina Funtana – Fontane, Istarska 17, 52452 Funtana, s naznakom „NE OTVARAJ-PONUDA ZA NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE“.

Lokacije na kojima će se moći postaviti objekti su Ribarska ulica, odnosno tamošnja ljetna tržnica Coki te šetnica Funtana – Bijela uvala. Lokacije su namijenjene za prodaju prehrambenih proizvoda – ribarnicu, pripremu i usluživanje hrane, pića i sladoleda, te za trampoline, gumene tobogane, bicikle i slično.

Sve informacije naći ćete na linku https://www.funtana.hr/natjecaj-za-dodjelu-na-koristenje-javnih-povrsina-11/

Foto Vlada RH - Twitter - Ivica Milotić, vlasnik Histrisa i premijer Plenković

Histris šampion sajma “S klobasicom u Europu”. Premijer čestitao dobitnicima: ‘Vrhunski proizvodi’

Foto Umjetnička škola Poreč

Dani harmonike u Poreču uz bogat koncertni program