in

FUNTANA: Objavljen javni poziv za financiranje projekata iz općinskog proračuna

Funtana - Foto Tanja Kocijančić

Općina Funtana objavila je na svojim web stranicama javni poziv za prijavu programa i projekata radi financiranja iz proračuna za 2022. godinu. Rok za podnošenje prijava počeo je teći 8. rujna i traje do 28. rujna.

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje potpora iz područja: predškolski odgoj i obrazovanje, školstvo, kultura, socijalna skrb te civilno društvo i ostale društvene potrebe.

Sve detalje i obrasce preuzmite na linku https://www.funtana.hr/javni-poziv-za-prijavu-programa-i-projekata-radi-financiranja-iz-proracuna-opcine-funtana-fontane-za-2022-godinu/

Drugi dan BOOKtige: Program za djecu i dodjela glavne Nagrade festivala za “Pedeset cigareta za Elenu”

U UTRCI 2 LISTE: U Vrsaru dopunski izbor članova Općinskog vijeća iz redova manjine