in

FUNTANA: Prodajom zemljišta općina očekuje najmanje milijun kuna

Foto Tanja Kocijančić

Općina Funtana raspisala je natječaj za prodaju tri nekretnine, odnosno zemljišta, od kojih očekuje prihod od najmanje 984 tisuće kuna.

Nekretnine izložene prodaji nalaze se unutar granica građevinskog područja naselja Funtana sukladno Prostornom planu uređenja Općine Funtana, Urbanističkom planu uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela, te građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6.

Radi se o katastarskim česticama k.o. 759/2 i 664/1, obje imaju po 424 kvadrata, te k.o. 759/4, sve k.o. Funtana. Prve dvije imaju početnu cijenu od 425 tisuća kuna, a treća po redu prodaje se po početnoj cijeni od 134 tisuće kuna.

Ponude koje se predaju putem pošte preporučenom pošiljkom ili osobno, moraju biti zaprimljene u Općini Funtana, B. Borisija 2 do vremena javnog otvaranja i razmatranja ponuda, odnosno do 14. listopada 2020. godine u 14:30 sati.

Više detalja na www.funtana.hr.

Nova ponuda u KAŠTELIRU: Stiže punionica za električna vozila

Nova ponuda u KAŠTELIRU: Stiže punionica za električna vozila

Vižinada raspisala natječaj za stipendije

MARČANA raspisala natječaj za osam studentskih stipendija