in

FUNTANA: Prodaju se nekretnine vrijedne više od 3,4 milijuna kuna

dio 284/3 (nakon parcelacije k.č. 284/3)Funtana71323.402.249,28
686/4Funtana7852.200,00

Općina Funtana raspisala je javni natječaj za prodaju nekretnina. Prodaji su izložene dvije nekretnine – jedna od 7.132 četvornih metara po početnoj cijeni od 3,4 milijuna kuna, te druga od 78 kvadrata koja se prodaje za najmanje 52.200 kuna.

Pismene ponude predaju se putem pošte preporučenom pošiljkom ili osobno u Općinu Funtana-Fontane, B. Borisija 2, u zatvorenoj omotnici s naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE“. Ponude koje se predaju putem pošte preporučenom pošiljkom ili osobno, moraju biti zaprimljene u Općini Funtana-Fontane, B. Borisija 2 do vremena javnog otvaranja i razmatranja ponuda, odnosno do 26. srpnja 2021. godine u 12:00 sati.

Javno otvaranje i razmatranje ponuda održati će se 26. srpnja 2021. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Općine, a provodi ga Komisija za gospodarenje nekretninama.

Sve detalje o natječaju pronaći ćete na linku https://www.funtana.hr/natjecaj-za-prodaju-nekretnina-2/

MOMJANSKA vinarija kao kulisa Salmi Hayek i Ryanu Reynoldsu u filmu “Čuvaj me s leđa 2”

“Crispo” – najdugovječniji Istra Inspirit doživljaj još jednom oduševio publiku na Vižuli