in

FUNTANA: Usvojena odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela

Foto: Općina Funtana

Na posljednjoj sjednici Vijeća donijeta je odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana.

Pročelnica općinske uprave Karmen Pilat objasnila je kako se ukazala potreba za usklađenjem Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela jer je, u skladu s godišnjim planom i programom nadzora Ministarstva uprave, u Općini u nadzoru bila upravna inspektorica.

Istaknula je kako je nadzorom utvrđeno da se Odluka u manjoj mjeri treba uskladiti i to prvenstveno iz razloga što se u samoj preambuli Odluke bilo potrebno pozvati na točne točke zakonskih propisa.

Nadalje pojasnila je kako je u predloženoj Odluci izmijenjen njen naziv, odredba o načinu imenovanja pročelnika je izbrisana te će to biti utvrđeno Pravilnikom o unutarnjem redu, a detaljnije je propisano kako i na koji način načelnik može imenovati privremenog pročelnika koji će rukovoditi Jedinstvenim upravnim odjelom Općine do povratka odsutnog pročelnika.

Odluka je prihvaćena jednoglasno, a bilo je u staroj školi prisutno 6 vijećnika.

.

Ukinuta pauza za dezinfekciju i čišćenje trgovina

U utorak prezentacija izgradnje sustava javnog navodnjavanja Červar Porat – Bašarinka