in

U utorak prezentacija izgradnje sustava javnog navodnjavanja Červar Porat – Bašarinka

Prezentacija dinamike izgradnje županijskog Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka održat će se u utorak, 9. lipnja, u prostorijama Mjesnog odbora Červar Porat, s početkom u 16.30 sati.

Poziv upućuje Istarska županija u suradnji sa Gradom Porečom i MO-om Červar Porat, putem Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo.

 

Osnovni podaci o projektu:

1. Naziv projekta: Sustav javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka
2. Osnovni dijelovi građevine: mala akumulacija, crpna stanica, trafostanica, cjevovodi, hidranti, nadzorni upravljački sustav
3. Obuhvat poljoprivrednih površina: 555 ha bruto, na području grada Poreč-Parenzo i općine Tar-Vabriga – Torre-Abrega
4. Investitor: Istarska županija – Regione Istriana
5. Naručitelj (voditelj projekta): Hrvatske vode, Zagreb
6. Izvođač / Nadzor: Vodoprivreda d.o.o. Buzet i Vodotehnika d.d. Zagreb / Promacon d.o.o. Zagreb i Opatija projekt-Hidro d.o.o. Opatija
7. Vrijednost projekta: 110 mil. kn 8. Eu financiranje: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj putem Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020., u omjeru 85% EU, 15% RH (ukupno 100% prihvatljivih troškova)
9. Datum uvođenja u posao i trajanje radova: 12.04.2019. god., sa rokom izvođenja 36 mjeseci.

Zainteresirana javnost je o predmetnom projektu već upoznata tijekom prethodno održanih prezentacija u gradskoj vijećnici Grada Poreča te sjedištima mjesnih odbora, kao i prilikom sklapanja predugovora o korištenju Sustava, prilikom postupaka osiguranja dokaza (izlazak sudskog vještaka i ovlaštenih geodeta na teren u prisutnosti stranaka) te tijekom provođenja postupaka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Ovim putem pozvani su vlasnici i posjednici u obuhvatu budućeg Sustava navodnjavanja na području MO Červar Pora, da prisustvuju ovoj prezentaciji, kako bi bili u prilici upoznati se s dinamikom izvođenja radova na svojim parcelama, te kako bi mogli postaviti pitanja i dati svoje komentare.

FUNTANA: Usvojena odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela

RENE SAIN, porečka reprezentativka svoju karijeru nastavlja u FRANCUSKOJ u klubu s najviše naslova!