in

FUNTANA: Vijeće mijenja Urbanistički plan Zelene lagune

Vijećnici Funtane - Foto Tanja Kocijančić

U srijedu, 15. lipnja, s početkom u 17 sati sastat će se Općinsko vijeće Funtane. dnevni red je sljedeći:

 • Vijećnička pitanja,
 • Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice
 • Donošenje Odluke o izboru Mandatne komisije
 • Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
 • Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 • Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2021. godini,
 • Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 • Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 • Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 • Donošenje Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 • Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 • Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 • Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 • Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6,
 • Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene Zelena laguna,
 • Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Funtana-Fontane,
  Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č. 687/2 k.o. Funtana.
Osnovna škola Finida Poreč

Poreč: OŠ Finida zapošljava domara

Foto TZ Novigrad

ČAROBNI NOVIGRAD – Festival uličnih čarobnjaka razveselit će svu djecu