in

FUNTANA: Vijećnici će odlučiti koje će se udruge financirati iz proračuna

Vijećnici Funtane - Foto Tanja Kocijančić

U srijedu, 30. ožujka 2022. godine, održat će se 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-s početkom u 18 sati. Za sjednicu se predlaže dnevni red:

  1. Vijećnička pitanja,
  2. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice,
  3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
  4. Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2022. godinu,
  5. Donošenje Plana davanja koncesija na području Općine Funtana-Fontane u 2022. godini,
  6. Donošenje Odluke o odobrenju nacrta Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Funtana-Fontane,
  7. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č.br. 1467/2 k.o. Funtana,
  8. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja,
  9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine,
  10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima u okviru Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2022. godinu.
novigrad obnova kanalizacija gradilište radovi listopad 2021

NOVIGRAD: U ponedjeljak zbog radova za promet se zatvara dio starog grada

VIŽINADA: Erin Arman viceprvakinja Hrvatske u pointfightingu