in

FUNTANA: Vijećnici odlučuju o odgodi plaćanja komunalne naknade, plaćama i naknadama

U utorak, 31. ožujka, održat će se po hitnom postupku 25. elektronička sjednica Općinskog vijeća Funtana s početkom u 17 sati.

Na dnevnom redu su odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, te o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade. Zatim, planira se donošenje odluke o dopunama Odluke o visini koeficijenta i osnovice za obračun plaće općinskog načelnika i visini naknade za rad njegove zamjenice, kao i odluke o dopuni Odluke o naknadama za članove vijeća i članove radnih tijela Općinskog vijeća.

S obzirom na aktualnu situaciju širenja COVID-19 virusa, a sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, 25. sjednica održat će se na daljinu, odnosno izjašnjavanjem vijećnika putem elektroničke pošte, pa nije moguće prisustvovanje novinara.

POREČ: Gradonačelnik Loris Peršurić najavljuje paket od 9 mjera pomoći za lokalne gospodarstvenike pogođene krizom

Bez vode 1. travnja dio Vabrige