in

FUNTANA: Vijećnici u srijedu donose proračun za 2021. godinu

U srijedu, 23. prosinca, održat će se 34. sjednica Općinskog vijeća Funtane s početkom u 17 sati na kojoj će se među ostalim donijeti i novi proračun za 2021. godinu.

U nastavku donosimo cijeli dnevni red:

 1. Vijećnička pitanja,
 2. Verifikacija zapisnika s 32. i 33. sjednice,
 3. Donošenje Odluke o produženju važenja Programa ukupnog razvoja Općine Funtana – Fontane za razdoblje 2015. – 2020. godine,
 4. Donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 5. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 6. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2020. godini,
 7. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 8. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 9. Donošenje II. Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 10. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 11. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 12. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 13. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 14. Donošenje Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2021. i Projekcija za 2022. i 2023. godinu,
 15. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 16. Donošenje Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2021. godini,
 17. Donošenje Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 18. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 19. Donošenje Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 20. Donošenje Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 21. Donošenje Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 22. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 23. Donošenje Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 24. Donošenje Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 25. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Funtana-Fontane u 2021. godini,
 26. Donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Funtana-Fontane,
 27. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o visini koeficijenta i osnovice za obračun plaće Općinskog načelnika i visini naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika,
 28. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadama za članove Općinskog vijeća i članove radnih tijela Općinskog vijeća.

Sjednica će se, uslijed epidemije COVID-19, održati poštujući preporuke o socijalnoj udaljenosti i higijenskim uvjetima.

FUNTANA: Ove godine Advent pod motom “Božić je u malim stvarima”

sjedište općina vižinada foto tanja kocijančić

VIŽINADA: Vijećnici će raspravljati o novom proračunu i Programu ukupnog razvoja općine