in

Čiste se koridori duž porečke zaobilaznice i obnavlja oborinska odvodnja u Valkarinu i Musaležu

Nastavljaju se radovi na uređenju i opremanju komunalne infrastrukture na području Grada Poreča. U sklopu godišnjih radova na održavanju i dogradnji oborinske kanalizacije, Upravni odjel za komunalni sustav počeo je s radovima na sanaciji i pojačanom održavanju, te proširenju postojećih kapaciteta na dijelovima sustava za oborinsku odvodnju naselja. Zahvati se odnose za dijelove koji imaju reguliranu tehničku dokumentaciju ili ne podliježu izradi nove projektne dokumentacije.

Obnavlja se oborinska odvodnja

Tako je ovih dana između naselja Valkarin i Musalež, izvršena djelomična površinska sanacija otvorenog kanala, a ispod prometnice izgrađen je novi oborinski propust, kako bi se velike količine oborina koje gravitiraju tom području sprovele u potok Molindrio koji počinje na ovom području i u ingerenciji je, te održavanju Hrvatskih voda.

Također, u tijeku je projektiranje za poplavama pogođena područja, a od prvih projekata koji su trenutno u izradi, očekuje se u narednom razdoblju kompletiranje projektne dokumentacije za naselje Musalež, te St. Vodopija – Vale. Također, u nastavku će slijediti projekti za naselje Varvari te St. Vergotini. Nakon kompletiranja sve neophodne dokumentacije, Grad Poreč raspisat će potrebnu nabavu za izvođenje radova na izgradnji sustava oborinske odvodnje navedenih područja, za zaštitu .od poplava.

Osim navedenih radova, pri kraju je košnja i održavanje koridora duž porečke zaobilaznice. Grad Poreč ugovorio je radove čišćenja koridora izvan pojasa koji redovno održavaju Hrvatske ceste kako bi se dodatno osiguralo odvijanje nesmetanog i sigurnog prometa. Radovi uključuju strojnu sječu raslinja na gusto obraslom terenu te malčiranje trave i niskog raslinja uz ručnu sječu uz prometne znakove i odbojne ograde. Naime, porečka zaobilaznica u dužini od 7,5 kilometara redovito se održava od strane Hrvatskih cesta d.o.o. dok se pojačano održavanje dugoročnije planira i obuhvaća radove većeg opsega. Pojačano održavanje uključuje i čišćenje nepoželjne vegetacije uz cestu u širem opsegu, izvan koridora širine 3 m uz cestu koji održavaju Hrvatske ceste d.o.o, priopćeno je iz Grada Poreča.

Grožnjan za vikend priprema EX TEMPORE s bogatim nagradama za umjetnike

Zajedničkom suradnjom do učinkovitije zaštite okoliša u Istri