in

FUNTANA: Općina daje u najam javnu površinu u Zelenoj laguni

Funtana - Foto Tanja Kocijančić

Općina Funtana raspisala je javni natječaj za dodjelu javne površine u najam. Površina se nalazi u Zelenoj laguni, daje se na korištenje za zabavno-sportske i slične objekte i to na godinu dana. Početna cijena je 10.000 kuna a ponude se mogu slati zaključno do 12 sati na dan 8. srpnja na adresu: OPĆINA FUNTANA – FONTANE, Bernarda Borisija 2, 52452 FUNTANA, s naznakom „NE OTVARAJ-PONUDA ZA NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE“.

Otvaranje i razmatranje prispjelih pisanih ponuda provodi Komisija, o čemu sastavlja zapisnik. Otvaranje ponuda je javno.

Više detalja pročitajte na sljedećem linku https://www.funtana.hr/natjecaj-za-dodjelu-na-koristenje-javnih-povrsina-8/

Istarski Stožer objavio nove mjere vezano za organizaciju manifestacija

POREČ: Kreće ciklus za djecu “Prije mora do Marafora”