in

FUNTANA: U tijeku natječaj za zakup javnih površina

Foto Tanja Kocijančić

U Općini Funtana u tijeku je natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina. Ponude se moraju dostaviti do 12 sati u utorak, 31. svibnja, u Jedinstveni upravni odjel na adresu: Općina Funtana-Fontane, Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana, s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE“.

U ponudi su dvije lokacije – Ribarska ulica (ljetna tržnica Coki) gdje se mogu postaviti kiosci ili slični montažni/pokretni objekti za prodaju prehrambenih proizvoda (ribarnica) za početnu cijenu od 7.500 kuna i na period od tri godine.

Druga lokacija je Zelena laguna za sportsko – rekreacijsko jahanje po početnoj cijeni od 10.000 kuna. Lokacija se daje na korištenje na godinu dana.

Svi ostali detalji mogu se pročitati na linku https://www.funtana.hr/natjecaj-za-dodjelu-na-koristenje-javnih-povrsina-10/

Vodeni park Aquacolors Poreč

AQUACOLORS POREČ otvara vrata: Evo koje vas novosti čekaju ove godine

ljekarna apoteka ilustracija foto pixabay

NOVIGRAD: Novo radno vrijeme ljekarne od 1. lipnja