in

KAŠTIJUN: Župan i gradonačelnici o problemu neodgovarajućeg odlaganja otpada – Vraćat će ga nazad!

Sastanak o Kaštijunu u Pazinu

Istarski župan Boris Miletić održao je danas, u Pazinu, koordinaciju na temu rada ŽCGO Kaštijuna budući da je utvrđen prekomjerni tjedni dovoz miješanog komunalnog otpada na obradu u Centar od strane davatelja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada s područja Istarske županije. Sastanku su prisustvovali zamjenik župana Tulio Demetlika, direktorica poduzeća Kaštijun d.o.o. Vesna Dukić, istarski gradonačelnici i načelnici, te direktori komunalnih poduzeća navedenih gradova i općina.

Demetlika, Miletić i Dukić – Foto Istarska županija

Kako je naglasio župan Miletić, zahvaljujući dobroj turističkoj sezoni količine otpada koje dolaze na obradu na Kaštijun značajno su se povećale i imaju tendenciju rasta.

– Ovaj sastanak organiziran je s gradonačelnicima, kao odgovornima za provođenje mjera gospodarenja otpadom, te isporučiteljima usluge kako bi se što više otpada odvojeno prikupilo i kako bi maksimalno smanjili i uravnotežili tjedne količine dovezenog otpada, a sve s ciljem da što kvalitetnije odradimo još ovaj preostali mjesec najintenzivnije sezone, poručio je župan Miletić.

Na koordinaciji su donesene sljedeće mjere:

  1. U narednih 45 dana isporučitelji javne usluge obvezuju se maksimalno kontrolirati otpad koji se upućuje na Kaštijun u smislu da bude potpuno čist od recikliranih frakcija, a ponajviše od ostataka hrane iz brojnih restorana
  2. Nastojati kontrolirati dnevne i tjedne količine otpada na način da se dnevno uravnoteže pa makar uz uvjet da se dio otpada zadržava na pretovarnim stanicama
  3. Maksimalno angažirati oporabitelje i kontrolirati koriste li ih hoteli, kampovi i restorani.
  4. Kaštijun će neadekvatni otpad biti prisiljen vraćati pretovarnim stanicama/isporučiteljima javne usluge.

Izvor Istarska županija

Sastanak na temu Kaštijuna u Pazinu – foto Istarska županija

Francuski mediji: Hrvatska je destinacija bogate turističke ponude

NOVIGRAD/PULA: Jedan uhvaćen dok je zalijevao marihuanu, a drugi kako je uzgaja u kućnom laboratoriju