in

Kreće gradnja kanalizacije u Antoncima. Donosimo obavijest za mještane

Foto Odvodnja - Ilustracija

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava sve građane da su početkom ožujka započeli pripremni radovi na organizaciji gradilišta, a ovih dana započet će se s izvođenjem radova na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Antonci – II. faza. Ugovorena vrijednost investicije iznosi oko 580.000 eura (bez PDV-a).

U prethodnih nekoliko godina u sklopu rekonstrukcije lokalne ceste u nekoliko faza izvedeni su radovi na izgradnji glavnih kolektora Podsustava Antonci, na dionici od naselja St.Portun do naselja Vežnaveri, u duljini od 4.4 km, u ukupnoj vrijednosti investicije od cca 900.000 eura.

Plan je ove godine nastaviti izgradnju infrastrukture zajedno s Istarskim vodovodom,  gdje će se paralelno na izgradnji kanalizacijske mreže po naseljima izvoditi i radovi na izgradnji vodovodne mreže.

U sklopu navedenih radova u naselju Antonci obuhvaćena je izgradnja gravitacijskih kolektora te dvije crpne stanice sa pripadajućim tlačnim vodovima, za prihvat i odvodnju sanitarnih otpadnih voda naselja Antonci, u ukupnoj duljini mreže od L= 1.515 m’, koji se priključuju na postojeći glavni kolektor.

Radovi će se izvoditi u dvije faze. Prva faza radova trajati će do početka nadolazeće turističke sezone, a s radovima na drugoj fazi planira se započeti nakon završetka sezone. Ukupni rok za izvođenje predmetnih radova je četiri mjeseca, međutim svi sudionici u gradnji uložit će sve napore da se radovi dovrše čim je prije moguće.

Radovi će se odvijati po sporednim ulicama naselja i dijelom po zelenim površinama, sve do spoja na izvedeni glavni kolektor otpadnih voda u lokalnoj cesti.

Za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kanalizacijske mreže, predmetne prometnice kroz naselje bit će pod privremenom regulacijom prometa.

Mole se građani za strpljenje, dodatni oprez pri kretanju motornim vozilima u blizini gradilišta, te na poštivanje privremene prometne regulacije.

Za sve informacije o stanju radova, možete nam se obratiti na broj telefona 052 431 003 ili na info@odvodnjaporec.hr, javlja Odvodnja Poreč.

Sve o muškarcima - Predstava

NOVIGRAD: Ožujak u CMIK-u – Ciklus predavanja Korada Korlevića te bogat kazališni i kino program uz niže cijene ulaznica

Kuglačice na turniru za Dan žena - Foto ŽKK Istra

Kuglačice Istre pozivaju u Poreč na turnir za Dan žena