in

MARČANA daje potpore za razvoj poduzetništva

Općina Marčana raspisala je javni poziv poduzetnicima s područja Općine Marčana za dodjelu potpora za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u 2021. godini.

-Malo i srednje poduzetništvo uključujući i obrtništvo u Općini Marčana predstavlja praktički 100 % ukupnog broja poduzetnika. Općina Marčana  kroz pojedine odluke iz svoje nadležnosti vodi računa o položaju poduzetnika (porezi, komunalni doprinosi, komunalna naknada i druga javna davanja), a programom poticaja želi se kroz poticajne mjere i aktivnosti dodatno potaknuti rast i razvoj obrtnika te malih i srednjih poduzetnika.  Novčanim sredstvima nagrađuje se trud u stvaranju novih vrijednosti te se poduzetnicima ublažavaju popratni rizici kojima su u svom poslovanju izloženi. Cilj je inicirati daljnje aktivnosti širenja svijesti o potrebi poduzetničkog načina razmišljanja, inovativnosti, kreativnosti, sposobnosti uočavanja prilika kao i cjeloživotnog učenja, komentirao je načelnik Predrag Pliško.

Unutar Ovog javnog poziva, u svrhu poticanja razvoja malog 1 srednjeg poduzetništva, davat će se potpore za:

1. Potpore za sufinanciranje nabavke opreme i inventara te ulaganja u standarde kvalitete, u ukupnoj visini od 60.000 kuna;

2.Potpore za sufinanciranje nastupa poduzetnika na sajmovima, izložbama te izradu promotivnih materijala u ukupnoj visini od 20.000 kuna;

3. Subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite u ukupnoj visini od 20.000 kuna.

Korisnici mogu biti samo gospodarstvenici na području Opčine Marčana koji nemaju nepodmirenih obveza ni po kojoj osnovi prema Općini Marčana. Isti poduzetnik može po istoj mjeri ostvariti potporu samo jedanput tijekom 2021. godine. Prihvatljivi troškovi su oni za koje su računi izdani u 2021. godini, odnosno obveze koje su nastale ili će nastati u 2021. godini. Pravo na potpore ne mogu ostvariti pravne osobe u vlasništvu Općine Marčana, kao ni poduzetnici u stečaju, Iikvidaciji ili postupku predstečajne nagodbe.

Cijeli javni poziv pročitajte na linku: https://www.marcana.hr/doc/1.1.%20Javni%20poziv-%20poticanje%20poduzetni%C5%A1tva%20na%20podrucju%20Opcine%20Marcana.pdf?fbclid=IwAR2L-ccsjDUq9xZgUsmKWlxlbVxwjxCeTkMcBmjCRr1BIWW01A0vhc1nBDs

Istria Wine&Walk u Bujama: Pješački pohod za vinoljupce željne prirode

Obilježavanje Svjetskog dana turizma ovog vikenda na 64 punkta diljem Istre