in

Najava inspekcijskih nadzora rada na “crno” tijekom ljeta

Ilustracija - Foto Simon Kadula za Unsplash

Državni inspektorat Republike Hrvatske najavio je da će inspektori koordinirano nadzirati, i to svaka inspekcija u dijelu svoje nadležnosti, provedbu turističke predsezone i sezone. Fokus će im biti na sprječavanju rada na crno. 
Naglasak je na primjeni propisa iz područja rada i zapošljavanja te zaštite na radu, a pojačani nadzori inspektora u području zaštite na radu nad radom radnika u kuhinjama, praonicama rublja i u energetskim objektima (kotlovnice i slično).


U koordiniranim inspekcijskim nadzorima sudjelovat će turistički, sanitarni, tržišni, poljoprivredni, veterinarski, građevinski, inspektori rada (u području radnih odnosa i zaštite na radu), vodopravni inspektori, inspektori zaštite prirode i zaštite okoliša te rudarska i inspekcija opreme pod tlakom.
Koordinirani inspekcijski nadzori inspekcija Državnoga inspektorata u djelatnosti ugostiteljstva i turizma; u hotelima, restoranima, kampovima, marinama i drugim ugostiteljskim objektima te u pružanju usluga aktivnog i pustolovnog turizma i drugih usluga u ugostiteljstvu i turizmu trajati će do 31. kolovoza 2022. godine.

Više o tome na web stranici Državnog inspektorata

Završena prva faza gradnje kanalizacije u Stranićima - Foto Grad Poreč

Završena prva faza kanalizacije u Stranićima

Foto Institut Poreč INHERITURA certifikati

Porečki Institut: INHERITURA certifikati dodijeljeni NP Brijuni i Naturi Histirici za očuvanje baštine