in

Završena prva faza kanalizacije u Stranićima

Završena prva faza gradnje kanalizacije u Stranićima - Foto Grad Poreč

Gradonačelnik Loris Peršurić i pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav Marino Poropat, obišli su zajedno sa predstavnicima mjesnog odbora Nova Vas predsjednikom Rolandom Kosinožićem i članom vijeća Đulijanom Ravnikom završene radove na izgradnji prve faze kanalizacijske mreže u naselju Stranići. Radove je vodila komunalna tvrtka Odvodnja Poreč d.o.o., a u sklopu istih izgrađena je gravitacijska mreža kolektora za odvodnju otpadnih voda istočnog dijela naselja Stranići, u dužini od oko 800 metara sa jednom crpnom stanicom, te izvršeni asfalterski radovi po završetku iste. Ovim je zahvatom omogućeno priključenje 38 kućanstva na sustav javne odvodnje.

Završena prva faza gradnje kanalizacije u Stranićima - Foto Grad Poreč
Završena prva faza gradnje kanalizacije u Stranićima – Foto Grad Poreč

Osim toga, nastavlja se i s pripremom potrebne tehničke dokumentacije i rješavanjem imovinsko-pravnih poslova, a projektiran je i nastavak mreže u ovom kako i u drugim mjesnim odborima, za maksimalnu priključenost kućanstava na sustav javne odvodnje. Tako je u tijeku javna nabava za izgradnju druge faze kanalizacijske mreže naselja Stranići, Rošini i Molindrio, čiji je početak radova planiran nakon turističke sezone.

Osim o radovima na kanalizaciji, predstavnici grada i mjesnog odbora razgovarali su i o drugim komunalnim radovima na ovom području prema iskazanim potrebama mještana, izvijestio je Grad Poreč.

Završena prva faza gradnje kanalizacije u Stranićima - Foto Grad Poreč
Završena prva faza gradnje kanalizacije u Stranićima – Foto Grad Poreč

U Poreču održane Sportske igre veterana i dragovoljaca Domovinsko rata – Domaćini i Bujština najbolji

kasa blagajna plaćanje restoran lokal ugostitelj

Najava inspekcijskih nadzora rada na “crno” tijekom ljeta