in

Napreduje obnova ceste Radmani – Dračevac. Uskoro asfaltiranje

Foto Grad Poreč

Napreduje obnova lokalne ceste Radmani – Dračevac, koju zajednički financiraju Županijska uprava za ceste (ŽUC) i Grad Poreč. Osim same obnove ceste, ona će se i proširiti na ukupnoj dužini od oko kilometra. Predviđeno širenje trase već je odrađeno, uklanja se stari asfalt, te predstoji asfaltiranje ceste 4. i 5. travnja. Tijekom ta dva dana će prometnica biti zatvorena za promet.

Foto Grad Poreč
Foto Grad Poreč

Što se tiče daljnje suradnje sa ŽUC-om, Bašarinka – Červar Porat- Červar – Ulika, Mornarica – Mugeba, Žbandaj – Jehnići, samo su neke od županijskih cesta navedene su kao prioriteti za obnovu u narednom razdoblju, a da su u ingerenciji ŽUC-a i nalaze se na području Grada Poreča-Parenzo, te će po dovršetku radova na cesti Radmani – Dračevac krenuti daljnje planiranje, sve u skladu s financijskim planovima i mogućnostima, ali i planovima i projektima drugih infrastrukturaša. Naime, planovi gradnje i uređenja prometnica usklađuju se i s planovima postavljanja infrastrukture, ponajviše Odvodnje Poreč i Istarskog vodovoda Buzet, kako bi se zahvati i radovi na prometnicama odvijali istovremeno, bez potrebe za naknadnim intervencijama na obnovljenim i izgrađenim prometnicama, saznajemo u Gradu Poreču.

Foto Grad Poreč
Foto Grad Poreč

Foto Grad Novigrad

NOVIGRAD: Uskoro novi nogostup i oborinska odvodnja u Vidalu

Foto Likovna udruga Poreč

Skupština Likovne udruge Poreč – Velik broj izložbi uz puno planova do kraja 2023.