in

Nova ekološka javna rasvjeta na području Baderne i Žbandaja

Foto Grad Poreč

Upravni odjel za komunalni sustav Grada Poreča nastavlja s radovima dogradnje i rekonstrukcije postrojenja javne rasvjete po gradskim i prigradskim naseljima. Radovi će se odvijati na području mjesnog odbora Žbandaj, a nadogradnja javne rasvjete obavljat će se u naseljima Žbandaj, Radmani, Kirmenjak, Ladrovići, Filipini i Mihelići, po kojima će se postaviti desetak novih svjetiljki nadzemne javne rasvjete. Nastavak je to radova nakon nedavno završenog zahvata rekonstrukcije i dogradnje javne rasvjete na području mjesnog odbora Baderna, odnosno u naselju Kuneli gdje je postavljeno ukupno sedam novih svjetiljki nadzemne javne rasvjete.

Sva spomenuta javna rasvjeta je ekološka, u LED tehnologiji, usklađena u potpunosti s trenutno važećom zakonskom regulativom, kao i najsuvremenijim tehnologijama koje se ugrađuju u sustave rasvjete.

Javna rasvjeta postavlja se na javnim površinama, uz dječja igrališta, duž prometnica, te pješačkih komunikacija, u svrhu sigurnijeg prometovanja svih sudionika u prometu, posebice pješaka.

Dinamika postavljanja odvijat će se sukladno obvezama prema uplaćenim sredstvima komunalnog doprinosa, te planovima mjesnih odbora koje su njihovi predstavnici iznijeli na sastancima s predstavnicima Grada Poreča, a sve u skladu s važećom zakonskom regulativom, saznajemo u Gradu Poreču.

Foto Usluga Poreč - Marina

Priprema Marine Poreč za novu sezonu – velika ulaganja i podizanje standarda usluge

napušten pas

POVIJESNA ODLUKA: Tko napusti životinju ide u zatvor