in

NOVIGRAD: Kreću izmjene urbanističkih planova Sv. Vidal i Stancija Vinjeri

Poslovna zona Sv. Vidal - Foto Grad Novigrad

Gradsko vijeće Grada Novigrada na zadnjoj je sjednici usvojilo odluku o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja radne zone Sv. Vidal i Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Stancija Vinjeri

Što se tiče radne zone, pročelnica Ana Karlović pojasnila je kako je izmjenama i dopunama ovaj plan među ostalim usklađen s odredbama Zakona o prostornom uređenju i noveliranog Prostornog plana uređenja Grada Novigrada. te je proširen obuhvat Plana na južnom dijelu, u skladu s PPUGN. Došlo je i do promjena i noveliranja planskih rješenja na pojedinim dijelovima planskog područja, bez promjene osnovne koncepcije plana (utvrđeni su infrastrukturni koridori, kapaciteti i standardi, režimi gradnje i drugo). Provedena je i djelomična nadopuna plana, u dijelu koji se prvenstveno odnosi na odredbe vezane na uvjete gradnje, rekonstrukcije i opremanja pojedinih infrastrukturnih sustava te utvrđivanje mjera sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš. Uvrštene su i određene izmjene sukladno podnesenim zahtjevima vlasnika pojedinih nekretnina na području obuhvata plana.

Među glavnim razlozima donošenja izmjena i dopuna UPU-a St. Vinjeri su izrada nacrta plana parcelacije građevinskih parcela i pripadajućih uvjeta gradnje i uređenja; uređenje uvjeta gradnje s izrađenim projektima infrastrukturnog opremanja naselja i s izgrađenom komunalnom infrastrukturom; izmjene i dopune namjene, uvjeta gradnje i uređenja u skladu s važećim propisima i PPUG Novigrada te prijedlozima i primjedbama vlasnika; kao i rješavanje prometnih rješenja, raskrižja i pristupa parcelama, objasnila je pročelnica Karlović.

Izvor Grad Novigrad

Koncert TBF-a u subotu na rivi - Foto Grad Poreč

POREČ: Prvomajski vikend donio novi rekord – U jednom danu gotovo 12.000 turista

Žatika - Foto Vinistra

VINISTRA ovog vikenda u Poreču: Vinski vikend s najboljima vinima. Čeka vas 80 vinara