in

NOVIGRAD objavio javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima

Dajla/Foto Marinela Žiković

Nakon što je 5. lipnja Grad Novigrad raspisao natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, ovih dana stiže još jedna dobra vijest za novigradske poljoprivrednike. Grad je naime objavio javni poziv za dodjelu državnih potpora u poljoprivredi. Putem tog javnog poziva predviđa se dodjela potpora u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu sukladno Programu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Novigrada za 2020. godinu.

U ovogodišnjem gradskom proračunu za provedbu ovog Programa planiran je iznos od 150.000 kuna. Od tog iznosa za nabavku sadnica (Mjera 1.1.) predviđeno je ukupno 50.000 kuna, za troškove osnovne infrastrukture u poljoprivredi (Mjera 1.2.) 85.000 kuna, a za stručno osposobljavanje za sigurno rukovanje pesticidima i pravilnu primjenu pesticida (Mjera 2) 15.000 kuna.

U okviru Mjere 1.1. sufinancirat će se nabava cijepova vinove loze, sadnica masline, voćaka i ostalih dugogodišnjih nasada. Minimalna površina za koju se odobrava potpora je 0,5 hektara.

Mjerom 1.2. subvencionirat će se troškovi osnovne infrastrukture u poljoprivredi, odnosno pokretanje i modernizacija primarne poljoprivredne proizvodnje, u što ulazi nabava materijalne imovine u smislu opreme (mehanizacija, strojevi, alati i slična poljoprivredna oprema) neophodne za rad u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, te nabava materijalne imovine u smislu građevina i oprema za potrebe primarne poljoprivredne proizvodnje (isključivo za postavljanje i opremanje plastenika i staklenika).

Radi edukacije poljoprivrednika koji dolaze u dodir sa svim oblicima zaštitnih sredstava u poljoprivredi, a koji temeljem Zakona o održivoj uporabi pesticida moraju imati položen ispit
za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida, Mjerom 2. sufinancirat će se stručno osposobljavanje za sigurno rukovanje pesticidima i pravilnu primjenu pesticida. Ova Mjera namijenjena je poljoprivrednicima kojima je istekao ispit iz sigurnog rukovanja i pravilnu primjenu pesticidima te novim polaznicima.

Zahtjevi za potporu mogu se podnijeti za više različitih mjera, ali najviše jedan zahtjev po pojedinoj mjeri. Korisnici potpora iz ovog Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju proizvodne kapacitete na području Grada Novigrada i bez nepodmirenih obveza prema Gradu. Potpore iz ovog Programa ne mogu ostvariti korisnici koji su za istu aktivnost/projekt/program, primili potporu iz mjere Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014–2020.

Obrasci zahtjeva za dodjelu Potpora s pripadajućom dokumentacijom podnose se poštom ili neposrednom predajom u pisarnici Grada, na adresu: Grad Novigrad-Cittanova, Upravni odjel za poslove ureda gradonačelnika, opće poslove i društvene djelatnosti, Veliki trg 1, 52466 Novigrad-Cittanova, s naznakom: „Zahtjev za dodjelu sredstava iz Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju 2020. godinu“, priopćeo je iz gradske uprave.

heroin droga pula policija mup

UHVAĆENI – Muškarci u autu skrivali 100 grama heroina

Valamar poklanja umirovljenicima bon za kupnju u online trgovini