in

NOVIGRAD sufinancira obnovu krovova i fasada u povijesnoj jezgri

Novigradski krovovi

Grad Novigrad i ove će godine sredstvima iz proračuna sufinancirati sanaciju i obnovu pročelja i krovova zgrada registriranih kao kulturno dobro odnosno smještenih na području povijesne jezgre Novigrada, za što je osigurano 200 tisuća kuna.

Kako je priopćio Grad Novigrad, za tu je namjenu objavljen javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro, te građevina na području zaštićene kulturno povijesne urbanističke cjeline Novigrada.

Prijave se mogu podnositi do 3. rujna. 

Lista reda prvenstva za sufinanciranje utvrdit će se temeljem postojećeg pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava iz proračuna Grada Novigrada.  

Sufinancirat će se, kako nadalje ističu iz gradske uprave, obnova pročelja i krovišta. Na javni poziv moguće je prijaviti programe sanacije građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro, te građevina na području zaštićene kulturno povijesne urbanističke cjeline grada Novigrada. Visina sufinanciranja utvrdit će se u skladu s Pravilnikom i sredstvima osiguranima u proračunu Grada Novigrada. Prijavu za sufinanciranje može podnijeti vlasnik odnosno suvlasnik građevine, te upravitelj zgrade. Prijava za sufinanciranje podnosi se u pisanom obliku na obrascu prijave koji se može pronaći na web stanici www.novigrad.hr.

Uz prijavu podnositelj mora priložiti sljedeću dokumentaciju: zemljišno-knjižni izvadak; pisanu izjavu svih suvlasnika građevine da su suglasni s provedbom predloženog programa, te da će sve troškove koji se ne sufinanciraju iz sredstava prema odredbama Pravilnika u cijelosti financirati samostalno; stručno mišljenje statičara o statičkoj stabilnosti građevine, ukoliko se radi o sanaciji nosivih konstruktivnih dijelova zgrade; troškovnik za izvođenje radova; ponude izvođača.

Prijave se podnose osobno ili putem pošte na adresu Grad Novigrad-Cittanova, Povjerenstvo za obradu prijava, Veliki trg 1, 52466 Novigrad-Cittanova. 
Sva pojašnjenja u vezi ovog javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Novigrada.
Istarski ipsilon: Djevojka jurila 192 km/h i “zaradila” kaznu od 3.000 kuna

POREČ: Dječji vrtić Radost traži novog RAVNATELJA