in

POREČ: Dječji vrtić Radost traži novog RAVNATELJA

Foto Tanja Kocijančić

Upravno vijeće porečkog Dječjeg vrtića Radost objavilo je danas, 20. svibnja, natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja ove ustanove.

Birat će se ravnatelj ili ravnateljica na četverogodišnji mandat s punim radnim vremenom, od 1. kolovoza 2019. do 31. srpnja 2023. godine.

Natječaj je otvoren 8 dana od danas.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava propisane uvjete za obavljanje poslova odgojitelja ili stručnog suradnika, ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja, nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, zatim osoba koja ima sposobnost organizacije rad u vrtiću, te ispunjava opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa. 

Koji su dokumenti potrebni za prijavu na natječaj, kao i sve ostale informacije, navedeno je u na web stranici vrtića.

Prijave dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić “Radost” Poreč-Parenzo, R. Končara 7, 52440 POREČ, s naznakom “Natječaj za ravnatelja”.

 

NOVIGRAD sufinancira obnovu krovova i fasada u povijesnoj jezgri

OD SV. IVANA OD ŠTERNE DO ANŽIĆA: Porečani pješačenjem obilježili Međunarodni dan muzeja