in

NOVIGRAD: Usvojen paket mjera pomoći gospodarstvu – roditelji oslobođeni plaćanja vrtića

Grad Novigrad usvojio je paket mjera kojima želi pomoći lokalnom gospodarstvu pogođenom epidemijom koronavirusa.

Prihvaćena je tako Odluka o odgodi naplate komunalne naknade, obročnom plaćanju komunalnog doprinosa, te načinu korištenja naplaćenih sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Ovom se Odlukom odgađa plaćanje komunalne naknade poduzetnicima koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci županijskog stožera Civilne zaštite te Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju sportskih i kulturnih događanja stožera Civilne zaštite RH od 19. ožujka ove godine. Obveznicima kojima je utvrđena obveza plaćanja komunalnog doprinosa temeljem izdanih rješenja za komunalni doprinos, od 1. ožujka do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane, odobrava se obročno beskamatno plaćanje komunalnog doprinosa na rok do najviše šest mjeseci. Odlukom se određuje da se dio naplaćenih sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa može koristiti i za druge namjene, različite od namjena propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Usvojena je Odluka o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina za vrijeme trajanja epidemije, od 1. ožujka 2020. do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja, a sve s ciljem pomoći poduzetnicima da prebrode poteškoće u kojima su se iznenada zatekli. U obrazloženju ove Odluke navodi se među ostalim kako su se s ciljem pomoći i rasterećenja privatnog sektora na području Istarske županije, posebice obrtnika, poljoprivrednika, malih i mladih poduzetnika, 19. ožujka sastali svi istarski gradonačelnici i predložili set mjera rasterećenja gospodarstva, s kojima se želi dati poticaj za zadržavanje radnih mjesta, ali i za rješavanje problema nelikvidnosti onima čije je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije.

Prihvaćena je Odluka o dopuni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novigrada. Dopunom Odluke se, sukladno prijedlogu zajedničkih mjera istarskih gradova od 19. ožujka, predviđa donošenje akta kojim će gradonačelnik odobriti 50-postotno smanjenje mjesečnih iznosa zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada, počevši od ožujka 2020. pa do ukidanja mjera zabrane i ograničenja, za one poduzetnike koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada i ponašanja.

Usvojena je Odluka o odgodi dospijeća poreza na potrošnju, kojom se obveznicima ovog poreza koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Grada Novigrada odgađa rok dospijeća plaćanja poreza na potrošnju za ožujak, i to za tri mjeseca.

Prihvaćena je Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente, kojom se u cijelosti obustavlja plaćanje rente za razdoblje trajanja mjera suzbijanja pandemije blesti COVID-19 prouzrokovane virusom SARS–CoV2.

Usvojena je dopuna Mjerila o subvencioniranju učešća roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja i naobrazbe. Naime, ovim Mjerilima nije dosad bila predviđena situacija u kojoj je vrtić u potpunosti zatvoren, te nisu propisani načini postupanja s naplatom učešća roditelja u takvim okolnostima. Dopunom Mjerila određeno je da roditelji i skrbnici, odnosno neposredni korisnici usluga dječjih vrtića, ne plaćaju utvrđenu cijenu programa za vrijeme za u kojem nisu u mogućnosti koristiti usluge vrtića zbog nastupa posebnih okolnosti.

Ova je sjednica prvenstveno sazvana kako bi se na njoj usvojile odluke kojima će se pomoći ovdašnjim gospodarstvenicima i poduzetnicima, ali i drugim kategorijama stanovništva, poput roditelja vrtićke djece, a sve u svijetlu nepovoljnih okolnosti prouzročenih aktualnom pandemijom koronavirusa i restriktivnih mjera koje su zbog nje poduzete. Vijećnici su glasali elektronskim putem. Pojasnio je to u svom uvodnom obraćanju vijećnicima i gradonačelnik Anteo Milos:

„Trenutni apsolutni prioritet cijele međunarodne zajednice, pa tako i naše sredine, borba je protiv virusa, borba za ljudske živote. Međutim, situacija s pandemijom veliki negativni utjecaj ima i na gospodarstvo, kako ono globalno, tako i na naše lokalne prilike. Riječ je nažalost o početku globalne ekonomske krize neslućenih razmjera, velika šteta već je učinjena, a negativne okolnosti nastavljaju se i dalje. Cijela međunarodna zajednica već razmatra i poduzima mjere kojima će bar donekle ublažiti prve negativne efekte ove ekonomske krize. Djelom je to učinila i naša država, a određene mjere pripremaju se i na razini naše županije, te u svim njezinim općinama i gradovima. Pred vama je prijedlog prvog paketa mjera koje donosi naš Grad. Te će mjere usvojiti i provesti i druge jedinice lokalne samouprave u Istri. Treba očekivati kako će u doglednoj budućnosti uslijediti i nove mjere i odluke kojima će javni sektor na razini općina, gradova i županija, u okviru svojih ingerencija, pomoći gospodarstvu, ali i svim ostalim kategorijama stanovništva koje će u najvećoj mjeri biti pogođene krizom.“

Ovu prigodu gradonačelnik je iskoristio i kako bi vijećnice i vijećnike obavijestio o trenutnoj situaciji na području Novigrada u kontekstu aktualne globalne javno zdravstvene krize, te aktivnostima koje se poduzimaju i provode:

„Proteklih tjedana, od početka uvođenja epidemioloških mjera s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa, svi zajedno prilagođavamo se nizu novih, nepoznatih situacija, pokušavamo svoje živote i poslovne aktivnosti prilagoditi novonastalim uvjetima, što za sve nas, kao pojedince i naše obitelji, predstavlja veliki izazov. Želim ovdje istaknuti kako je Grad Novigrad u tom razdoblju sve svoje aktivnosti sveo na najmanju moguću mjeru, uz planiranu minimalizaciju troškova u razdoblju od najmanje tri mjeseca. Minimalizacija troškova – osim gradske uprave – uključuje i sve javne gradske ustanove, gradske udruge, te komunalna i trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Grada. Kao Grad odnosno kao jedinica lokalne samouprave izvršili smo sve svoje obaveze sukladno uputama županijskog i nacionalnog stožera Civilne zaštite. Nizom aktivnosti proaktivno smo se uključili u zajedničke napore šire zajednice da uspori širenje virusa, a svakodnevno nastojimo omogućiti odvijanje vitalnih funkcija, te svojim žiteljima pomoći u ovoj teškoj situaciji. Sve snage i resursi našeg gradskog stožera Civilne zaštite u punom su pogonu, djeluju prema potrebi i obavljaju sve svoje zakonom propisane obveze. Osnovne komunalne aktivnosti i usluge provode se u okviru dozvoljenih i mogućih uvjeta. Od početka smo pratili i koordinirali aktivnosti svih ustanova i institucija na području Novigrada. Predškolske i osnovnoškolske ustanove sad su zatvorene, kao i kulturne ustanove, a pratimo i stanje u novigradskom Domu za starije, u kojem je situacija trenutno dobra.

Milos je izvijestio i o zdravstvenoj situaciji na području Grada: „Što se tiče ukupne zdravstvene situacije na području Novigrada, treba istaknuti kako smo jutros (30. ožujka, op. a.) dobili informaciju od načelnika stožera Civilne zaštite Grada Novigrada da na području našega grada koronavirusom nisu zaražene četiri osobe, kako se navodi u dosadašnjim službenim podacima, već dvije osobe. Treća zaražena osoba koja se statistički vodi pod Novigrad rodbinski je vezana uz dva novigradska slučaja, ali ne živi na području našega Grada, dok je četvrti slučaj proceduralnom greškom pripisan Novigradu. Danas je pristigla još jedna izuzetno dobra vijest, kako je jedna od dvije zaražene osobe s područja našega grada ozdravila odnosno negativna je na koronavirus, te se sprema na povratak kući, a i druga je u dobrom stanju, dobro se osjeća, pa se nadamo kako je također na putu ozdravljenja.“

U radu sjednice sudjelovalo je svih 13 vijećnica i vijećnika, a svi su se jednoglasno putem e-mailova izjasnili da prihvaćaju sve dokumente odnosno odluke predložene dnevnim redom sjednice.

Izvor Grad Novigrad

Funtana – Reciklažno dvorište ima novo radno vrijeme

Istarska županija uplatila donaciju Zagrebu za žrtve potresa