in

ODVODNJA POREČ: Otvoren javni poziv za priključenje na kanalizacijsku mrežu naselja Antonci

Foto Grad Poreč

Odvodnja Poreč izvijestila je da su stvoreni uvjeti za priključenje korisnika na kanalizacijsku mrežu naselja ANTONCI.

Obaveza priključenja na sustav javne odvodnje propisana je člankom 4. Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo br. 14/2011,9/2013). Navedenu Odluku možete pronaći na web stranici www.odvodnjaporec.hr,  te u službenim novinama Grada Poreča – Parenzo.

Korisnik je dužan izvršiti priključenje na sustav javne odvodnje u roku od 12 mjeseci od dana objave obavijesti isporučitelja vodne usluge (Odvodnja Poreč d.o.o.) o mogućnosti priključenja na sustav javne odvodnje, sukladno Odluci o priključenju. Nakon isteka prednje navedenog roka primijenit će se prekršajne odredbe Odluke.

Postupak priključenja započinje predajom Zahtjeva za priključenje na sustav javne odvodnje društvu Odvodnja Poreč d.o.o. na propisanom obrascu uz koji se prilaže potrebna dokumentacija. Ispunjeni obrazac Zahtjeva za priključenje predaje se putem elektronske pošte na info@odvodnjaporec.hr ili na adresi Mlinska 1 uz prethodnu najavu telefonskim putem. Odvodnja Poreč d.o.o. po podnesenom zahtjevu utvrđuje postojanje te izdaje tehničko – tehnološke uvjete javne odvodnje. Troškovi izdavanja uvjeta iznose 48,11 €. 

Odvodnja Poreč d.o.o. je stvorila uvjete priključenja korisnika na sustav javne odvodnje, izgradivši kanalizacijsku mrežu te crpne stanice, sa kućnim priključcima do privatnih parcela. Korisnici su dužni izvesti radove priključenja unutar svojih privatnih parcela.

Slijedom navedenog pozivamo Vas da postupite u skladu s Odlukom o priključenju, kako bi u roku ispunili sve obveze priključenja građevina na novoizgrađeni sustav javne odvodnje.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na telefonski broj (052) 429-236 ili na info@odvodnjaporec.hr .

Foto Umjetnička škola Poreč

Učenici Umjetničke škole Poreč osvojili prvu nagradu na Međunarodnom natjecanju mladih glazbenika Sonus

tar vabriga atletika

Tar-Vabriga: Učenici osvojili puno medalja na istarskom prvenstvu u atletici