in

Odvodnja Poreč ulaže gotovo 9 milijuna eura u izgradnju kanalizacije na Poreštini

Foto Odvodnja Poreč

Odvodnja Poreč do početka turističke sezone dovršila je radove na izgradnji kanalizacijskih mreža u naseljima Antonci, Kosinožići, Vežnaveri, Jasenovica, Čuši, Barbići i u naselju Funtana, dok se radovi u naselju Bonaci privode kraju. U naselju Fuškulin izvršeno je 95 posto radova, dok se preostali dio radova planira dovršiti nakon turističke sezone. Tako je u prvoj polovici ove godine Odvodnja Poreč izgradila 12,6 kilometara kanalizacijske mreže s 12 crpnih stanica, u vrijednosti oko 5 milijuna eura.

Prema Planu gradnje komunalnih vodnih građevina u 2024. godini Odvodnja Poreč provodi ugovorene projekte za izgradnju kanalizacijskih mreža u naseljima: Antonci, Kosinožići, Vežnaveri, Fuškulin, Jasenovica, Čuši, Bonaci, Funtana, Barbići, Flengi i Dračevac u ukupnom iznosu od gotovo 8 milijuna eura, dok su u pripremi provedbe javnih nabava za projekte izgradnje kanalizacijskih mreža u naseljima Filipini i Funtana u procijenjenom iznosu od oko milijun eura. Realizacijom navedenih investicija izgradit će se sveukupno 25,4 kilometara kanalizacijskih mreža, 14 crpnih stanica i 1 uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sa membranskom tehnologijom kapaciteta 600 ES, te ukupno omogućiti priključenje na kanalizacijsku mrežu za 2.150 novih korisnika. 

Podsustavom Antonci riješena je odvodnja sanitarnih otpadnih voda naselja Antonci, Kosinožići i Vežnaveri, sa priključenjem na postojeći javni odvodni sustav Poreč sjever preko naselja Stancija Portun. Podsustav Antonci obuhvaća projektiranu mrežu kolektora u ukupnoj duljini od 8,1 km sa šest crpnih stanica. U sklopu rekonstrukcije županijske ceste u prethodnih nekoliko godina izvedeni su radovi na izgradnji glavnih kolektora na dionici od naselja St. Portun do naselja Vežnaveri, u ukupnoj duljini od 4,4 km. U naseljima Antonci, Kosinožići i Vežnaveri u ovoj fazi radova izgrađen je kanalizacijski sustav naselja ukupne duljine od 3,7 km sa šest crpnih stanica.

Ukupna vrijednost investicije u ovoj fazi radova je 1.310.000 eura, dok je sveukupno u ovaj podsustav uloženo 2.300.000 eura.  

I u okolnim općinama, u naselju Funtana istok III. faza i dio II. faze projektirane kanalizacijske mreže izgrađena je mreža u duljini od 875 metara. Ukupna vrijednost investicije je 210.000 eura. U naselju Barbići u Općini Tar-Vabriga, izgrađena je kanalizacijska mreža u duljini od 2.290 metara.

Ukupna vrijednost investicije je 600.000 eura.  

Na području Poreča, u naselju Čuši izgrađena je kanalizacijska mreža u duljini od 568 metara sa jednom crpnom stanicom. Ukupna vrijednost investicije je 241.000 eura.  

U naselju Jasenovica izgrađena je kanalizacijska mreža u duljini od 1.112 metara sa jednom crpnom stanicom koja će u budućnosti odvoditi otpadne vode i naselja Čuši, Dračevac i Montižana.

Ukupna vrijednost investicije je 367.000 eura.  

U naselju Fuškulin do sada je izvršeno 95 posto ugovorenih radova na izgradnji kanalizacijske mreže odnosno izgrađeno je 3.950 metara od ugovorene mreže u duljini od 4.150 metara, sa tri crpne stanice. Preostali radovi nastavljaju se prema ugovornoj dinamici izvođenja radova nakon turističke sezone. Ukupno vrijednost investicije je 1.300.000 eura.   

U naselju Bonaci radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u duljini od 353 metara sa jednom crpnom stanicom privode se kraju. Ukupna vrijednost investicije je 254.000 eura.  

U naselju Flengi u Općini Vrsar, u tijeku su radovi po zelenim površinama izvan naselja na izgradnji kanalizacijske mreže u duljini od 3.310 metara sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Flengi. Ugovorena vrijednost investicije je 1.426.000 eura.  

Nastavak provedbe ugovorenih projekata na izgradnji kanalizacijskih mreža u naseljima Flengi i Dračevac očekuje se nakon završetka turističke sezone, sredinom rujna.

U tijeku je i priprema projektne dokumentacije za provedbu javnih nabava za projekte izgradnje kanalizacijskih mreža u naselju Filipini i Funtani, koja se planiraju realizirati nakon turističke sezone. Kanalizacijska mreža naselja Filipini obuhvaća izgradnju ukupne duljine mreže od 1.834 metara procijenjene vrijednosti investicije cca 460.000 eura, dok kanalizacijska mreža u naselju Funtana istok za I. i II. fazu obuhvaća izgradnju ukupne duljine od 1.810 metara sa jednom crpnom stanicom, procijenjene vrijednosti investicije cca 560.000 eura. 

Investicije u naseljima Fuškulin, Jasenovica, Čuši i Bonaci, financiraju se bespovratnim sredstvima kroz program „Nacionalni plan za oporavak i otpornost 2021-2026“ u iznosu od 80 posto od ukupne vrijednosti investicije, te sredstvima Hrvatskih voda u iznosu od 10% iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz aktivnosti u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021-2026, dok se preostale investicije financiraju vlastitim sredstvima Odvodnje Poreč.

Na trasama izgrađene kanalizacijske mreže u samim naseljima Odvodnja Poreč  asfaltirala je i uredila ukupno 10,5 kilometara prometnica.

Prilikom izvođenja radova na širenju kanalizacijske mreže vodi se računa da se paralelno i ugradi i ostala infrastruktura kako bi se izbjegli ponovni radovi na istim lokacijama na dobrobit stanovništva koji obitavaju u blizini samih lokacija, a s tom praksom nastavit će se i u narednim radovima, priopćila je Odvodnja Poreč.

Foto Policijska uprava istarska

Istranka policiji predala automatsku i poluautomatsku pušku te pištolj. Sve marke Crvena zastava

foto grad novigrad

Istarska i novigradska zastava zavijorile se u Nordkappu u Norveškoj