in

POREČ: Dodijeljene prve potpore poduzetnicima, prijave i dalje otvorene

Gradska palača - Foto Grad Poreč

Prošlog je tjedna održana prva sjednica Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Poreča prema Programu poticanja razvoja poduzetništva za 2022. godinu. Na otvoreni javni poziv pristiglo je 25 zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti i to:

7 zahtjeva za Mjeru 1 – Potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo

3 zahtjeva za Mjeru 3 – Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje

5 zahtjeva za Mjeru 4 – Potpore za izradu web stranice i web shopa

7 zahtjeva za Mjeru 6 – Potpore za subvencioniranje nabave dugotrajne materijalne imovine i

3 zahtjeva za Mjeru 8 – Potpore za subvencioniranje boravka djeteta u dječjem vrtiću ženama poduzetnicama početnicama.

Sredstva za potpore ovog Programa osigurana su u Proračunu Grada Poreča za 2022. godinu u iznosu od 200.000 kuna, od čega je za subvenciju pristiglih zahtjeva do sada utrošeno 86.260,19 kuna.

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2022. godini otvoren je do 5. prosinca 2022. godine, dok se zahtjevi s potrebnim prilozima predaju u prijamnoj kancelariji (pisarnici) Grada Poreča, O. m. Tita 4 ili putem pošte.  

Porečka bajka - Foto Grad Poreč Arhiv

POREČ: Od ove godine pokloni i djeci od godinu dana. Poziv roditeljima

Foto Osnovna škola Tar-Vabriga - Uređuje se

TAR: Učenice posadile lavandu i ružmarin u „Zelenoj učionici“