in

POREČ: Kroz program zaštite kulturnih dobara obnovljene zgrade u starogradskoj jezgri

Zgrada na Trgu Marafor

Zahvaljujući Programu zaštite i obnove kulturnih dobara, koji je Grad Poreč sam osmislio i provodio zadnjih nekoliko godina, a građani aktivno prihvatili, obnovljeno je petnaestak pročelja i krovišta u porečkoj starogradskoj jezgri. Naime, Grad Poreč, bespovratnim subvencijama iz tzv. spomeničke rente potiče vlasnike nekretnina na području kulturno – povijesne i urbanističke cjeline grada Poreča na obnovu i uređenje njihovih zgrada. Program se provodio kroz natječaj Grada, a vlasnicima se sufinancira realizacija sanacija i uređenje konstruktivnih dijelova zgrade, krovišta, pročelja i obnova vanjske stolarije.

Decumanus

Od 2016. godine 25 je zgrada prijavljeno na natječaj, od čega su na 13 zgrada obnovljena pročelja, krovišta ili međukatne konstrukcije. Ostali su u fazi izrade i pribavljanja potrebne projektno-tehničke dokumentacije koja podliježe potvrdi nadležnih tijela, naročito konzervatora ili su u fazi pripreme osiguranja ukupne financijske konstrukcije za izvođenje radova obnove koja se planira na duži period zbog viših predviđenih troškova.

Od početka provedbe ovog programa, iznos sufinanciranja je zbog interesa i više nego udvostručen. Osim toga, Grad je u pojedinim zgradama u sufinanciranju sudjelovao i kao suvlasnik kroz jednokratne uplate svog suvlasničkog udjela u radovima obnove.

Grad je u ovom programu sudjelovao davanjem nepovratnih subvencija, čime je želja potaknuti vlasnike nekretnina na području starogradske jezgre Poreča da pokrenu obnovu svojih objekata. Iznos subvencije po zgradi nije fiksan, već ovisi o ukupnoj površini građevine, a subvencioniranje vlasnik može iskoristiti jednom u pet godina, kako bi se obnovio što veći broj zgrada.

Marafor

Gornji limit subvencije Grada Poreča po građevini iznosi 90 tisuća kuna, čime se potencira obnova manjih objekata u starogradskoj jezgri, a s programom će se nastaviti po normalizaciji situacije oko pandemije.

Decumanus

– Izgled zgrada, posebice u našoj poznatoj starogradskoj jezgri, svojevrsno je ogledalo grada. Drago mi je da su već krenule sanacije na zgradama i da je odaziv sugrađana i tvrtki dobar, jer time štitimo, ali i odgovorno upravljamo bogatom spomeničkom baštinom našega grada. Revitalizacija starogradske jezgre visoko je na listi prioriteta porečke gradske uprave. Uz obnovu, svjesni smo da i kroz mjere za cjelogodišnja poslovanja, uređenje rive ili Eufrazijane, te organizaciju manifestacija poput Adventa u srcu starogradske jezgre, radimo ono što naši sugrađani žele i prihvaćaju, a tako ćemo i nastaviti, kazao gradonačelnik Poreča, Loris Peršurić.

Izvor Grad Poreč

POREČ: Udruga antifašističkih boraca uručili zahvalnicu gradonačelniku Lorisu Peršuriću

TAR domaćin dva državna natjecanja, učenice OŠ Tar-Vabriga izvrsne