in

POREČ: Nova, ekološka javna rasvjeta u Mjesnom odboru Fuškulin

Foto Grad Poreč

Nakon dovršetka radova na području mjesnih odbora Baderna, Žbandaj i Mate Balota, u tijeku su radovi na dogradnji postrojenja javne rasvjete na području MO-a Fuškulin. Nadogradnja javne rasvjete u tijeku je u naseljima Mugeba i St. Bečić unutar MO Fuškulin te dovršetak završnih radova unutar MO Žbandaj. 
Sve svjetiljke koje su ugrađene te koje će biti ugrađene su u LED tehnologiji, usklađene u potpunosti s trenutno važećom zakonskom regulativom te pripadajućim pod zakonskim aktima, koji se odnose na parametre u sustavu rasvjete.


Javna rasvjeta postavlja se na javnim površinama, konkretno uz dječja igrališta, duž ulica i prometnica te pješačkih komunikacija, sve u svrhu nesmetanog prometovanja svih sudionika u prometu, a najviše radi pješaka, kao i radi sigurnosti naših sugrađana.
U nastavku će se pristupiti dogradnji javne rasvjete na područjima mjesnih odbora J. Rakovac, Veli Maj te Červar Porat, o čemu će naši sugrađani biti obavješteni prilikom početka izgradnje, objavio je Grad Poreč.
 

cesta

Vozač stao uz cestu i pomokrio se. Prijeti mu kazna do 1.000 eura

Foto Tanja Kocijančić

Porečki hotelijer Plava laguna gradi novu upravnu zgradu