in

POREČ: Pri kraju sanacija starog deponija na Košambri što EU financira s 10 milijuna bespovratnih kuna

Foto Tanja Kocijančić

U Poreču je u tijeku projekt sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Košambra pod nazivom „Faza 2 – Zatvaranje nove odlagališne plohe“, koji će biti zgotovljen do srpnja. Ovaj se projekt provodi kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 i sufinanciran je bespovratnim sredstvima iz Europske unije s 85% vrijednosti projekta. Konkretno, Grad Poreč je za ovaj projekt dobio 10 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a nakon što se dovrši, bit će predan na upravljanje komunalnoj tvrtki Usluga.

Budući da je sanacija pri kraju, danas su radove obišli gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, načelnica Sektora za zaštitu okoliša iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Aleksandra Čilić, pročelnik gradskog Upravnog odjela za komunalni sustav Marino Poropat, direktor komunalnog poduzeća Usluga Milan Laković, te predstavnici izvođača, nadzora i medija.

Ovo je jedan od većih projekata u ovoj godini, vrijedan sveukupno 12,1 milijun kuna s PDV-om, od kojih je 10 milijuna kuna isplaćeno iz Fonda za zaštitu okoliša. Naime, da bi Poreč nastavio biti grad koji postavlja nove standarde, briga i pravilno gospodarenje otpadom, a naposljetku i za zdravlje građana, jedan od većih izazova, ali i obaveza.

-Drago mi je da radovi napreduju po planu i bliže se kraju. Inače, veliki projekt odvodnje ili sanacija odlagališta otpada sigurno nisu atraktivni poput naših drugih projekata kao što su preuređenje rive ili izgradnje škola i vrtića, ali su jako važni. Bez takvih projekata nema napretka za naš grad. Želimo osigurati da svi naši sugrađani imaju priključke na kanalizacijsku mrežu, jednako kao što želimo sigurno i ekološki sanirati ovo odlagalište koje je bilo u funkciji još od 1977. Time će se to područje osigurati, nestat će neugodni mirisi koji su se znali osjetiti, a otpad više ionako ne odlažemo ovdje.

Cijeli se projekt odvija u pet faza. Jedna je bila sanacija prve plohe, a sada se sanira druga ploha. Izgrađeno je i reciklažno dvorište, koje smo otvorili prvi u Hrvatskoj. Nakon toga izgrađena je pretovarna stanica koju smo također otvorili među prvima, a fali još i sortirnica za što imamo gotove sve projekte i svu ostalu dokumentaciju. Čekamo da se i za to raspiše natječaj, ali i organizaciju sortirnica unutar naše županije.

I za sanaciju ove druge plohe koja je sada pri kraju imali smo na vrijeme gotove sve projekte i dozvole, što je bilo nužno za prijavu na natječaj Fonda od kojeg smo dobili 10 milijuna bespovratnih kuna, rekao je Peršurić, zahvalivši se Fondu i resornom ministarstvu.

Čilić je naglasila da Poreč i Istarska županija mogu primjer ostalima u državi.

Košambra – u pozadini stari deponij koji se sanira/Foto T. Kocijančić

-Više od deset godina Fond je uključen u projekte na Košambri, od gradnje reciklažnog dvorišta. Zatvaranje odlagališta ima velik značaj za cijelu županiju, ne samo za Poreštinu. Uz izgrađen centra Kaštijun, sanacija odlagališta je logičan slijed, odnosno zatvaranje bivšeg načina odlaganja otpadom i prelazak na cjelovit sustav gospodarenja otpadom. Fond cijelo vrijeme prati aktivnosti na Košambri s Gradom Porečom. Svakako bih izdvojila projekt edukacija građane vezano za gospodarenje otpadom, te projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koji su već isporučeni a do kraja godine očekuje se i veći broj spremnika za kućanstva. Cijelim tim sustavom Poreč i Istarska županija napravili su veliki iskorak i mogu biti primjer ostalima u Hrvatskoj, naglasila je Čilić.

Drugi slijeva voditelj projekta/Foto Tanja Kocijančić

Voditelj projekta Ivan Barbić rekao da se sanira postojeća odlagališna ploha na koju se odlagao komunalni otpad, a prekriva se geosintetskim materijalima na ukupnoj površini od 30.000 četvornih metara. Geosintetski materijali omogućuju ono što je cilj sanacije – da nema utjecaja na podzemlje, zrak i tlo na način da se sprječava dotok oborinskih voda u otpad i s druge strane zbrinjavanje otpada koji je odložen u kontroliranim uvjetima. Na tijelu odlagališta promijenjen je nagiba pokosa i nadvišenje krovnog dijela, zatim izvedene su plinske sonde, te postavljaju završni pokrovni sloj i oborinski kanal.

Radove izvodi Zajednica ponuditelja Kostak iz Slovenije i Opera Group iz Zagreba, stručni nadzor provodi Panego Projekt, a projektantski nadzor povjeren je Hidroplan, oboje iz Zagreba. Rok dovršetka sanacije i zatvaranje odlagališta je 20. srpanj.

Informativno obrazovne aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta povjerene su firmi Printshop iz Zadra, dok uslugu koordinatora zaštite na radu provesti će Inspekt Pazin.

Podsjetimo, otpad se na odlagalištu Košambra odlaže od 1977. godine, a kompaktiranje prilikom odlaganja počelo je 1988. godine, dok se otpad prije odlaganja važe još od 2000. godine.

Temeljem izrađene projektne dokumentacije i ishođenih dozvola 2008. godine sanirano je postojeće odlagalište te je izvedena nova ploha za odlaganje otpada. Nova odlagališna ploha izvedena je sa svim sustavima potrebnim za odlaganje otpada na sanitarni način, a koristila se od ishođenja uporabne dozvole pa do uspostave novog sustava gospodarenja otpadom.

Nakon izgradnje pretovarne stanice i početka rada Županijskog centra gospodarenja otpadom Kaštijun, sav se miješani i biorazgradivi komunalni otpad odvozi na zbrinjavanje u Kaštijun, pa su time stečeni uvjeti za zatvaranje i sanaciju nove plohe na Košambri.

policija mup ilustracija

MUTNA POSLA: Jedan reketario, a drugi napao policajca

Domaći prijevoznici danas prosvjedovali u 8 gradova: “Tražimo da nam država pomogne s leasing kućama”