in

POREČ priprema novi proračun: Gradonačelnik obišao mjesne odbore Veli Maj, Mate Balota i Anke Butorac

Grad Poreč i ove godine nastavlja s praksom uključivanja građana u stvaranje gradskog proračuna za 2022. godinu. Proračun je temeljni financijski akt Grada kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za jednu financijsku godinu.

Plaža sv. Martin – predviđeni dodatni sadržaji


Da bi prijedlog bio što kvalitetniji, protekle četiri godine gradonačelnik i gradski pročelnici
susretali su se s vijećima svih 10 mjesnih odbora, kako bi se u prijedlog gradskog proračuna
uključili projekti svakog mjesnog odbora.
Ta je praksa nastavljena i ove godine te se gradonačelnik Loris Peršurić, zamjenik Elio
Štifanić i gradski pročelnici Marino Poropat i Damir Hrvatin do kraja rujna planiraju susresti s
članovima vijeća svih deset porečkih mjesnih odbora, a ovog su tjedna obavljeni susreti s
mjesnim odborima Anka Butorac, Mate Balota i Veli Maj.
Mjesni odbor Mate Balote u proteklom je razdoblju na svom području dobio jedan od
najvažnijih demografskih projekata – izgrađena je nova osnovna škola, a MO Veli Maj na
svom je području dobio novi vrtić. Stoga prioriteti za MO Veli Maj predstavljaju projektiranje
međuzaobilaznice koja će u budućnosti spojiti Guliće s OŠ Finida i dalje prema Facinki.
Također, i projektiranje ceste od rotora kod Ridenta do Materade. Među predviđenim
projektima je pojačano komunalno opremanje, asfaltiranja, gradnja manjih parkirališta po
naseljima, javna rasvjeta, dječja igrališta, te povećanje sigurnosti i smirivanje prometa na
prometnicama po naseljima. Među projektima su i obilaznica Bašarinke, te projektiranje
rotora u ulici Županije Somogy, I. L. Ribara i A. Butorac. Predviđeno je i uređenje plaže sv. Martin sa dodatnim sadržajima.

Prikupljeni prijedlozi uvrstit će se u prijedlog za gradski proračun, za koji će biti provedeno i
javno savjetovanje na gradskim web stranicama, putem kojeg svoje prijedloge mogu slati svi
zainteresirani građani Poreča. Nakon javnog savjetovanja, obavljaju se i dva čitanja proračuna
na sjednicama gradskog vijeća, na kojem gradski vijećnici mogli predati svoje amandmane,
prije izglasavanja proračuna. Izradom Strategije razvoja Poreča i Lokalnog programa za
mlade, kao i drugih EU projekata, prijedlozi određenih skupina već su zaprimljeni te se
obrađuju.
Što se tiče uključivanja većeg broja građana, i ove se godine nastavlja slična praksa, te se
pozivaju svi zainteresirani građani da se uključe. Svoje ideje i prijedloge mogu dostaviti
najkasnije do 30. rujna 2021. godine, osobno u Pisarnicu Grada Poreča-Parenzo, putem
elektronske pošte na adresu info@porec.hr ili putem društvenih mreža – službena FB stranica
Grada Poreča-Parenzo.
Po primitku prijedloga, gradonačelnik, pročelnici i stručne službe Grada Poreča-Parenzo
objedinit će sve prijedloge te ih prodiskutirati s članovima vijeća mjesnih odbora, prije
uvrštenja u prijedlog proračuna za gradsko vijeće.

Italiju pogodila serija tornada. Oluje čupale stabla, nastale poplave…

TAR: Sjajne Iris i Stela Baljak osvojile zlatne medalje na konjičkom natjecanju u Zagrebu