in

POREČ: Sve mjere pomoći lokalnom gospodarstvu zbog korona-krize

Kako bi pomogao lokalnom gospodarstvu pogođenom korona-krizom Grad Poreč donio je proljetos 10 mjera. Podsjetimo o kojima se radi. To su, prema podacima koje smo dobili iz Grada Poreča, oslobođenje plaćanja poreza na korištenje javnih površina, odgoda plaćanja poreza na potrošnju, smanjenja zakupa gradskih poslovnih prostora, odgoda plaćanja komunalne naknade i koncesijskih odobrenja, zatim obustava plaćanja spomeničke rente, obročno beskamatno plaćanje komunalnog doprinosa, oslobođenje plaćanja zakupa poslovnih prostora, oslobađanje plaćanja komunalne naknade te odgoda i oslobođenje plaćanja zakupa gradskih poslovnih prostora.

Dodajmo i to da su roditelji bili oslobođeni plaćanja vrtića u razdoblju kada ih djeca nisu pohađala radi korone, a zauzet je i stav da se i dalje neće uvoditi prirez.

-Gotovo svi zaposleni u uslužnim djelatnostima zbog zabrane rada u mjesecima kad je pandemija bila na vrhuncu, bili su izravno na udaru te im je bilo ugroženo poslovanje.  Osim njih, smanjene gospodarske aktivnosti osjetili su i predstavnici djelatnosti koji nisu imali zabranu rada, no imali su poteškoća s naplatom svojih potraživanja.  Korona kriza je ugrozila egzistenciju mnogih poduzetnika te zaposlenika i njihovih obitelji. 

Grad je već u ožujku donio niz mjera za pomoć gospodarstvu, prije svega malim porečkim poduzetnicima i očuvanju radnih mjesta.

Poreč pritom ostaje grad bez prireza, te ga ne planira uvoditi. Grad tijekom ovog mandata odgovorno i racionalno upravlja gradskim financijama. Iako je u kratkom vremenu provedeno puno financijski izdašnih projekata poput gradnje dvije osnovne škole, dva vrtića ili uređenja rive, istovremeno su racionalizirani troškovi, a na vijeću 6. kolovoza izglasan je rebalans proračuna, na kojem su aktivno radili svi gradski odjeli, tvrtke i ustanove.

Prioritet je odgovorno poslovanje u ovim zahtjevnim vremenima kada su gradski prihodi smanjeni te su na snazi jake mjere štednje, kako bi se što konkretnije pomoglo gospodarstvu, te porečkim poduzetnicima, komentirao je gradonačelnik Loris Peršurić težnju Grada da pomogne lokalnim poduzetnicima.

Krenimo redom pojasniti svaku mjeru:

  • Oslobođenje plaćanja poreza na korištenje javne površine – od 1. ožujka 2020. godine do ukidanja mjera zabrane rada. Obveznici poreza na korištenje javnih površina koji koriste javnu površinu – ugostiteljsku terasu od početka trajanja mjera zabrane do 30. lipnja 2020.

Za smanjenje 50% poreza na javne površine naknadno je promijenjen uvjet dokazivanja pada prihoda/prometa od najmanje 50% u odnosu na lanjski prihod u istom periodu (ožujak-lipanj 2019.).

  • Odgoda plaćanja poreza na potrošnju – od 1. ožujka 2020. godine do 31. ožujka 2020. godine
  • Odgoda plaćanja komunalne naknade – od 1. ožujka 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine
  • Smanjenje plaćanja zakupa gradskih poslovnih prostora

Bilo na snazi od 1. do 31. ožujka 2020. godine.

  • Odgoda plaćanja koncesijskih odobrenja

Na snazi do 15. rujna.

Podnositeljima zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja kojima je Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja na području Grada Poreča izdalo koncesijsko odobrenje za 2020. godinu, odgađa se obveza plaćanja naknade za davanje koncesijskog odobrenja u 2020. godini do 15. rujna 2020. godine, kao mjera pomoći gospodarstvu zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa COVID-19.

  • Obustava plaćanja spomeničke rente

Od 20. ožujka 2020. godine na rok od četiri mjeseca.

  • Obročno beskamatno plaćanje za komunalni doprinos

Od 1. ožujka do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane.

Obveznicima kojima je utvrđena obveza plaćanja komunalnog doprinosa temeljem izdanih rješenja za komunalni doprinos u razdoblju od 01.03.2020. godine do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane, odobrava se privremeno obročno beskamatno plaćanje komunalnog doprinosa na rok do najviše 6.mj.

  • Oslobođenje plaćanja zakupa gradskih poslovnih prostora

Od 1. travnja do prestanka obustave rada, ali najkasnije do 30. lipnja 2020. godine.

  • Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade

Od 1. travnja do obustave mjera, ali najkasnije do 30. lipnja 2020. godine.

  1. Odgoda i oslobođenje plaćanja zakupa gradskih poslovnih prostora

Od 1. svibnja, odnosno od obustave mjera do 31. prosinca 2020.

Zakupnicima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Poreča odobrava se odgoda plaćanja 50% iznosa zakupnine za mjesece svibanj do prosinca 2020. godine, kao mjera za poticanje gospodarstva Grada Poreča, za 12 mjeseci od dana dospijeća obveze plaćanja zakupnine za pojedini mjesec.                                                                          Zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada oslobađaju se plaćanja dijela ukupno odgođene zakupnine za mjesece svibanj do prosinca 2020. godine razmjerno postotku pada broja ostvarenih noćenja od 01.01.2020. do 31.12.2020. u odnosu na prosječan broj noćenja na području Grada u prethodne 3 godine, što će se utvrditi po službenim podacima Turističke zajednice Grada Poreča.

ISTRA – I u nedjelju jedan pozitivan slučaj, i to iz “uvoza”

MINISTRICA TURIZMA: Zasad ne idemo na njemačku ‘crvenu listu’