in

Porečka Usluga priprema edukacije o pravilnom zbrinjavanju otpada i gradnju sortirnice

Novo reciklažno dvorište na Košambri
Novi ulični kontejneri/Tanja Kocijančić

U posljednje vrijeme po ulicama i naseljima mogu se uočiti mnogobrojni novi spremnici za sakupljanje otpada, a čiji broj raste iz dana u dan. U skladu i sa zakonskom obvezom cilj nam je omogućiti svim korisnicima odvajanje, razvrstavanje i predaju miješanog komunalnog i korisnog otpada iz vlastitog kućanstva na samom “kućnom pragu“, objavila je porečka komunalna Usluga na svojim web stranicama.

Ističe se nadalje da se zadnja tri mjeseca intenzivno se radi na podjeli spremnika svim korisnicima. Vlastiti spremnici dijele se svima koji imaju mogućnosti samostalnog raspolaganja. Spremnici koji se dodjeljuju su čipirani i na taj način će se evidentirati količina predanog otpada. Građanima koji žive u stambenim zgradama dodjeljuju se zajednički spremnici većeg volumena i mogu ga koristiti samo oni stanari kojima je dodijeljen. Na pojedinim spremnicima ugrađuju se uređaji za mjerenje količine, a korisnicima će se dodijeliti jedinstvena kodirana kartica. Prilikom svakog otvaranja, spremnik će se otvarati s karticom i na taj način će se evidentirati količina otpada od svakog pojedinog korisnika.

-Kao što smo i ranije izvještavali, od srpnja 2018. sav sakupljeni otpad s područja Poreštine se putem izgrađene pretovarne stanice prevozi u Kaštjun na daljnju obradu i zbrinjavanje. Upravo je izgradnja pretovarne stanice i prestanak odlaganja otpada na odlagalištu Košambra prepoznat kao početak uspostave novog sustava gospodarenja otpadom. Uz to izgrađeno je fiksno i nabavljeno mobilno reciklažno dvorište, dodatno je opremljen i obnovljen vozni park, nabavljen je veliki dio spremnika, te je  izvršena  implementacija i testiranje sustava čipiranih pojedinačnih i zajedničkih spremnika. Osim toga, u tijeku je nabavka novih i dodatnih kanti za odvojeno sakupljanje papira, plastike, metala i stakla,  a gdje su Grad Poreč i općine Poreštine u suradnji s Uslugom iskoristili priliku i prijavili projekt nabave spremnika za odvojeno sakupljanje otpada na kućnome pragu na javni poziv za sufinanciranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, koji je raspisan u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., pišu iz Usluge.

Samo Grad je temeljem prihvaćenog projektnog prijedloga s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopio ugovor vrijedan 4,9 milijuna kuna, od čega se 15 %, osigurava iz proračuna Grada Poreča, a 85 % sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije. U okviru projekta planira se nabaviti novih 17.650 kanti za odvojeno sakupljanje papira i kartona te plastike i metala, uz već nabavljenih 18.145 komada za miješani komunalni otpad, papir i karton te vrtnih komopstera, ali i  48 setova podzemnih i polupodzemnih spremnika.

Uz to, navodi Usluga, u tijeku je i priprema izgradnje novih objekata koji će služiti za dodatno stvaranje većih količina korisnog otpada, tj. sortirnice, ali i projekt sanacije i potpunog zatvaranja postojećeg odlagališta. Iz Usluge su istaknuli da se radi o velikim infrastrukturnim projektima značajne financijske vrijednosti, pa se stoga prijavljuju za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Aktivnost kojoj će se pridodati značajna važnost u narednom razdoblju je informiranje i edukacija građana o pravilnom gospodarenju otpadom, za što su već odobrena dva projekta. Dakle, saznajemo iz Usluge, provest će se edukativno – informativne aktivnosti u vidu tiskanja letaka, brošura, slikovnica i plakata o pravilnom gospodarenju otpadom, edukacija putem oglasa na radiju, izrada internetske stranice o pravilnom gospodarenju otpadom koji će biti dio stranice Usluge, edukativne kazališne predstave za djecu, natjecanja i drugo.

Ukupna vrijednost oba dva ugovorena projekta iznosi 666.460 kuna, a od toga iz EU fondova za sufinanciranje je na raspolaganju 566.490 kuna. Ovi projekti počinju uskoro i provodit će se 20 mjeseci.

-Iako su mnogobrojne aktivnosti na uvođenju novog sustava odrađene ili se trenutačno odrađuju, još je puno posla ispred nas. U tome je jednako bitna uloga komunalnog društva, nadležnih institucija te svih građana da bi se sustav u potpunosti implementirao i zaživio, poručili su iz Usluge.

Poreč u gostima u Pragu – gradu prijatelju

POREČ: Na ulazu na sajam u Žatiki državljanin BiH prijetio smrću zaštitaru