in

PRI KRAJU ROK: Savjeti za podnošenje godišnje porezne prijave

Ilustracija

Porezna uprava obavještava sve porezne obveznike koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave (Obrazac DOH) za 2020. ili koji žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) za 2020. da ih mogu podnijeti putem sustava ePorezna odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu najkasnije do 1. ožujka 2021. (ponedjeljak) u kojima će biti omogućeno zaprimanje u produljenom radnom vremenu do 19 sati.

Građani mogu putem tokena Internet bankarstva ili bilo koje vjerodajnice sustava NIAS minimalne razine 3 prijave, te putem osobnog računala kroz sustav ePorezna predati Obrazac ZPP-DOH.
Ukoliko iz opravdanih razloga propustite izvršenje obveze podnošenja godišnje porezne prijave Poreznoj upravi do 01.03.2021.g. u nastavku je uputa što možete učiniti.

Ako porezni obveznik iz opravdanih razloga propusti podnijeti godišnju poreznu prijavu i zbog tog propuštanja trpi posljedicu, dopustit će se na njegov prijedlog povrat u prijašnje stanje.

Prijedlog za povrat u prijašnje stanje podnosi se u roku od osam dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje, odnosno od dana kada je porezni obveznik doznao za uzrok.

Radi se o tzv. subjektivnom roku od osam dana od dana prestanka razloga za propuštanje, koji mora biti unutar tzv. objektivnog roka od tri mjeseca od propuštenog roka, nakon kojeg porezni obveznik ne može podnijeti prijedlog za povrat u prijašnje stanje.Iznimno, porezni obveznik može podnijeti prijedlog za povrat u prijašnje stanje i izvršiti propuštenu radnju i nakon isteka tri mjeseca od propuštenog roka ako je u tome bio prije isteka tog roka spriječen višom silom.

Razlozi kojima se obrazlaže prijedlog moraju se učiniti vjerojatnima, a o prijedlogu za povrat u prijašnje stanje porezno tijelo odlučuje rješenjem.

Navedeni prijedlog za povrat u prijašnje stanje podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave.
 Izvor: Porezna uprava

BUJŠTINA: FLAG Pina Nobilis produžio rok za prijave na natječaj za Podmjeru 2.2.1.

TZ Marčana postavlja turističku signalizaciju za iznajmljivače