in

BUJŠTINA: FLAG Pina Nobilis produžio rok za prijave na natječaj za Podmjeru 2.2.1.

Obzirom na povratne informacije s terena o potrebi produljenja roka za podnošenje prijava projekata na FLAG natječaj za Podmjeru 2.2.1. „Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području“, Upravni odbor FLAG-a usvojio je 24. veljače 2021. prijedlog za produljenjem roka za podnošenje prijava projekata. Novi rok za podnošenje prijava je 31. ožujka 2021. godine.

Izmjenu teksta natječaja u dijelu koji se odnosi na rok za podnošenje prijava možete pronaći na službenoj web stranici FLAG-a Pinna nobilis (flag-pinnanobilis.hr). Izmjenu teksta natječaja kao i sve ostale informacije, obrasci i prilozi dostupni su na ovoj POVEZNICI.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 2.2.1. iznose 440.000,00 EUR odnosno 3.320.680,00 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 100.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 2.2.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem osiguravanja diversifikacije ponude kroz ulaganja u sinergiju ribarstva i turizma za Nositelje projekta i Partnere (ako je primjenjivo) koji imaju sjedište/podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Pinna nobilis.
Svrha FLAG natječaja je dodjela potpore za ulaganje u pokretanje, razvoj i unapređenja dodatnih sadržaja na području FLAG-a, koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji. Pod dodatnim sadržajima se podrazumijevanju ronjenje, istraživanje potopljenih brodova, tematske staze u moru i na kopnu, učenje turista o vrstama riba i tradicionalnom načinu ribarenja specifičnom za FLAG područje, prenamjena ribarskog plovila u turističke i edukativne svrhe i drugo.

VIŽINADA: Vijeće usvojilo nove naknade za novorođenčad i potpore gospodarstvu

PRI KRAJU ROK: Savjeti za podnošenje godišnje porezne prijave