in

S GRADSKOG VIJEĆA: Poreč donio odluku o dopuštenoj razini buke u ugositeljskim lokalima

Foto TZ Poreč

U provedbi odluke Grad je u ljetnoj turističkoj sezoni zaprimao više pritužbi stanovnika starogradske jezgre i turista na prekoračenje buke iz ugostiteljskih objekata odnosno na neprimjerenu organizaciju zabave na ugostiteljskim terasama (disco club na otvorenome) radi čega je dolazilo do sukoba u kojima su intervenirali policija i sanitarna inspekcija.

Gradski vijećnici usvojili su jednoglasno sinoć novu odluku o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke na području Grada Poreča.

Gospodarskim subjektima registriranima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području naselja Poreč, koji su od nadležnog upravnog odjela Grada Poreča dobili odobrenje za izvođenje žive i/ili puštanje reproducirane glazbe na ugostiteljskim terasama, dozvoljava se prekoračenje najviše dopuštene razine buke u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna, najdulje do 24,00 sata, pojasnila je resorna pročelnica Morena Mičetić.

Najviša dopuštena razina buke tijekom održavanja događaja iznosi: 90 dB(A) do 23,00 sata i 80 dB(A) od 23,00 do 24,00 sata.

U slučaju zaprimanja prijava od strane građana ili korisnika ugostiteljskih usluga o mogućem kršenju ove odluke, provest će se mjerenje razine buke od strane ovlaštene pravne osobe, te ukoliko se utvrdi da ugostitelj krši odredbe ove odluke, uskratit će mu se izdavanje odobrenja za izvođenje žive i/ili puštanje reproducirane glazbe.

Organizator javnog skupa dužan je pisani zahtjev za izdavanje dozvole kojom se definira datum i vrijeme prekoračenja dopuštenih razina buke pri održavanju predmetnog događanja dostaviti nadležnom gradskom upravnom odjelu najmanje deset dana prije održavanja javnog skupa.

Dozvoljava se prekoračenje dopuštenih razina buke radi održavanja javnih skupova i manifestacija te drugih aktivnosti na otvorenom ili zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste, na sljedećim lokacijama:

  1. javne površine na području naselja Poreč: područje koje omeđuje sa sjeverne strane granica turističkog područja Borik, sa istočne strane glavna mjesna ulica (ex državna cesta D75) i sa južne strane granica turističkog područja Brulo,

te na području naselja Červar Porat, Nova Vas, Baderna i Žbandaj,

  • zone javne i društvene, te sportske i rekreacijske namjene sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Poreča-Parenzo, te nogometna igrališta, sportske dvorane i drugi sportski objekti,
  • zone gospodarske-ugostiteljsko-turističke namjene sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Poreča.

Pročelnica je dala obrazloženje.

Tijekom cijele godine, a naročito u vrijeme turističke sezone, organiziraju brojne manifestacije koje znatno utječu na promociju i razvoj turističke destinacije Poreč, te na produljenje ljetne turističke sezone u cilju održivog razvoja turizma. S obzirom na to da se na manifestacijama takve vrste očekuje odgovarajuća jačina zvuka, Gradsko vijeće Grada Poreča je donijelo Odluku o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke 2018.

U provedbi navedene odluke Grad je u ljetnoj turističkoj sezoni zaprimao više pritužbi stanovnika starogradske jezgre i turista na prekoračenje buke iz ugostiteljskih objekata odnosno na neprimjerenu organizaciju zabave na ugostiteljskim terasama (disco club na otvorenome) radi čega je došlo do sukoba u kojima su intervenirali policija i sanitarna inspekcija.

Za objekte koji su temeljem podnesenog zahtjeva od Grada dobili odobrenje za prekoračenje buke, Upravni Odjel za gospodarstvo i EU fondove je, u cilju zaštite kvalitete života lokalnog stanovništva, provodio nenajavljena mjerenja razine buke s izradom ispitnog izvještaja. Za ugostiteljske objekte gdje je ispitni izvještaj ukazao na nepoštivanje izdanog odobrenja, do daljnjega se više nije odobravalo prekoračenje najviše dopuštene razine buke. Dakle, Grad nadzire primjenu izdanih odobrenja i u slučaju kada se ona ne poštuju, odobrenja se više ne izdaju. U tom slučaju inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o zaštiti od buke provode sanitarni inspektori, a za remećenje javnog reda i mira je nadležna policija.

U cilju zaštite kvalitete života stanovnika i boravka turista u starogradskoj jezgri bilo je potrebno, stoga, donijeti novu odluku koja sada detaljnije određuje kako će i kada gospodarski subjekti registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području naselja Poreč moći prekoračiti najviše dopuštene razine buke.

Za ovu odluku provedeno javno savjetovanje u razdoblju od 5. travnja do 5. svibnja 2024. godine. Cilj javnog savjetovanja bio je dobivanje povratne informacije građana. Međutim, na javnom savjetovanju nije dostavljena nijedna primjedba niti prijedlog.

Foto Grad Novigrad kombi gratis prijevoz

NOVO U NOVIGRADU: Besplatnim prijevozom od dvorane do Mandrača

Armin Mešić - Foto OŠ Finida Poreč

POREČ: Učenik Finide osvojio Oskar znanja