in

Sve o potpori za očuvanje radnih mjesta za ožujak

*Uključuje pravne osobe u sustavu sporta bez kriterija pada prihoda

*Vezano uz poslodavce onemogućenog rada bez kriterija djelatnosti

*Ostvarivanje prava na nadoknadu fiksnih troškova

*Opcije usporedbe prihoda: kumulativ travanj-rujan ili mjesec za koji se traži potpora

*Za radnike zaposlene zaključno s 28.02.2021.

*Poslodavci koji su izvršili prijavu u sustav HZMO-a do 31. prosinac 2020.

Cilj mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovanih koronavirusom (COVID -19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, narušena gospodarska aktivnost.

Trajanje mjere: Ožujak 2021.

Visina potpore – do 4.000 kuna po radniku

1. Poslodavci iz sektora:

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo

Prijevoz i skladištenje –prijevoz putnika i to kopnom, zrakom i vodom, te zračni prijevoz robe

Uslužne djelatnosti u vezi sa prijevozom

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih

Ostale uslužne djelatnosti – popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti

Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja

Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumačaIzdavačka djelatnost – izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti

2. Svi poslodavci neovisno o djelatnosti koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave), te koji su zatvoreni odlukom epidemiologa.

Poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili su poslovno povezani kao dobavljači s poslodavcima koji su zatvoreni Odlukom stožera

3. Poslodavci koji zapošljavaju manje od 10 zaposlenih (mikropoduzetnici) bez obzira na djelatnost

4. Poslodavci s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez obzira na djelatnost i pad prometa i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodi procesi bitno smanjeni ili onemogućeni.

Objektivni razlozi jesu: nastale znatne štete uzrokovane potresom na poslovnim ili proizvodnim pogonima i/ili nemogućnosti dolaska radnika na posao temeljem čega se ne može uspostaviti normalno poslovanje odnosno proizvodnja.

5. Pravne osobe u sustavu sporta i to: sportska udruga iz članka 14. Zakona o sportu;sportski klub-sportsko dioničko društvo iz članka 28. Zakona o sportu.Prihvatljivi poslodavci: trgovačka društva, obrti, OPG i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i koji su osigurani po toj osnovi i ostali poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost u prihvatljivim sektorima i po toj osnovi obveznici su poreza na dobit. Iznimno, pravne osobe u sustavu sporta iz točke 5. ovoga odjeljka ne moraju biti obveznici poreza na dobit.

Tko ne može koristiti potporu:

Poslodavci koji nisu isplatili utvrđenu ili propisanu plaću prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu za sve mjesece koji prethode mjesecu za koji se traži potpora ne mogu koristiti mjeru.

Poslodavci kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu.Obveznicima fiskalizacije kojima se u postupku nadzora provedbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom utvrde sljedeće nepravilnosti: neizdavanje računa, višak ili manjak u blagajni i ukoliko račun i/ili prateći dokument ne sadrži propisane elemente, odnosno JIR I ZIK te se pokrene prekršajni postupak u vezi provedbe propisa o fiskalizaciji u prometu gotovinom, uskratit će se daljnje korištenje potpore te će biti obvezni vratiti isplaćeni iznos potpore.Iznajmljivači privatnog smještaja ne mogu koristiti mjeru.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu u sustavu poreza na dobit ili dohodak ne mogu koristiti mjeru

Poslodavci iz djelatnosti K: Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja kao i iz djelatnosti kockanja i klađenja (NKD 92) ne mogu koristiti ovu mjeru.

Popis dozvoljenih djelatnosti FAQ: Iznimke za prihvatljive djelatnosti u NKD razredu S96.09 – Ostale osobne uslužne djelatnosti, Zakon o sportu.

Sve detalje možete pročitati na: https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-za-ocuvanje-radnih…/

Vozači, oprez: Magla u Gorskom kotaru

POREČ TROPHY u nedjelju 22. put – Sudjeluju i biciklisti koji voze Giro d’Italia