in

TAR: Kreću javne rasprave o izmjenama UPU Radne zone, Kampa Velika Mlaka i turističke zone Santa Marina

Općina Tar-Vabriga pokrenula je javne rasprave u trajanju od 8 dana, od 20. do 27. srpnja, za izmjene i dopune UPU Radne zone Tar, Kampa Velika Mlaka i turističke zone Santa Marina.

Javno izlaganje prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Tar održat će se u sjedištu Općine, Istarska 8, na prvom katu u vijećnici 22. srpnja u 13 sati.

Istoga dana, ali u 14 sati, održat će se javno izlaganje izmjena UPU turističke zone Santa Marina.

Javno izlaganje prijedloga izmjena i dopuna UPU kampa Velika Mlaka također će se održati 22. srpnja u vijećici, ali u 15 sati.

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Tar,
omogućava se u sjedištu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, I kat – vijećnica,
52465 Tar, od 20.07.2020. godine. do 27.07.2020. godine, radnim danom (osim subote)
od 08:00 sati do 14:00 sati.

Javni uvid u u ove prostorno planske dokumente moguć je u vijećnici od 20. do 27. srpnja radnim danom, osim subote, od 8 do 14 sati.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na ove UPU-e mogu se podnositi do 27. srpnja postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koje usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, zatim daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, te upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi, putem pošte na adresu Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega, za Jedinstveni upravni
odjel, Istarska 8, 52465 Tar ili slanjem e-maila na info-opcina@tar-vabriga.hr.

PLENKOVIĆ OBJAVIO PLAN OTVARANJA U TRI FAZE: Prva počinje u ponedjeljak, evo kada kreće rad škola, vrtića, kafića, frizera, kad će biti državna matura...

Detalji prve reforme nove Vlade: Smanjuje se broj zamjenika (grado)načelnika i župana, ali i vijećnika

Pula: Hospicij za palijativnu skrb otvara se početkom sljedeće godine, korisnicima besplatan smještaj, njega...

Pula: Hospicij za palijativnu skrb otvara se početkom sljedeće godine, korisnicima besplatan smještaj, njega…