in

TAR: Općina daje u najam dva poslovna prostora u kaštelu i Rošinima

Foto: Tanja Kocijančić

Općina Tar-Vabriga raspisala je natječaj za davanje u zakup dva poslovna prostora.

U zakup se daje poslovni prostor koji se nalazi na katu nekretnine označene kao k.č.br. 780/2, k.o. Frata, tj. u Društvenom domu u Rošinima, ukupne korisne (neto) površine od 35,23 m2, te prizemlje starog kaštela u Taru. To je na adresi Borgo 28, k.č.br. zgr. 121/4, Radi se o prostoru površine 13,91 m2, a pored toga se već nalaze trgovina i mesnica. U prostoru koji se daje u zakup može se obavljati djelatnost trgovine na malo u zaštićenom kulturnom dobru.

U Rošinima je početna mjesečna zakupnina 109 eura plus PDV, a u Taru 115,75 eura mjesečno.

Pismena ponuda predaje se na obrascu kojeg se može preuzeti na mrežnim stranicama Općine ili podignuti u općinskoj upravi svakim radnim danom od 7 do 14 sati.

Pisane ponude sa svim prilozima podnose se neposredno u pisarnici Općine Tar – Vabriga – Torre – Abrega na adresi: Tar, Istarska 8, odnosno mogu se poslati poštom na adresu: OPĆINA TAR – VABRIGA – TORRE – ABREGA, Istarska 8, 52465 Tar – Torre, s naznakom „NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ“.

Ponude se dostavljaju do 9. kolovoza do 12 sati, bez obzira na način dostave ponude.

Svi detalji mogu se pročitati na https://tar-vabriga.hr/novosti/767

kaštelir škola vrtić

KAŠTELIR: I ove godine se organizira Ljetna škola za učenike

IZUZETNI REZULTATI: U Taru boravi prosječno 15.000 gostiju dnevno