in

TAR: Općina na natječaju prodaje nekretnine u Frati i Rošinima

Foto TZ Tar-Vabriga

Općinsko vijeće Općine Tar-Vabriga na sjednici od 29. srpnja donijelo je odluku o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine prikupljanjem pismenih ponuda. Nekretnine se nalaze na području Frate i Rošina i imaju od 61 do 570 četvornih metara a radi se o građevinskom zemljištu. Početne cijene kreću se od 69 do 100 eura po kvadratu.

Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči Općine, odnosno od 1. do 8. kolovoza do 12 sati bez obzira na način dostave.

Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, 52465 Tar-Torre, poštom ili neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, 52465 Tar-Torre.
Zakašnjele i nepotpune ponude i ponude koje sadrže cijenu nižu od početne, neće se uzeti u razmatranje.
Svi detalji dostupni su na web stranici općine https://tar-vabriga.hr/dokument/596

Foto Slavko Ledić

Hit komedija Casabianca oduševila Vižinadu, uskoro u Taru

Foto Zavičajni muzej Poreštine - Izložba Ivice Propadala

U Poreču otvorena izložba “Kristal Total Art” Ivice Propadala