in

TKO ĆE PREUZETI AKVAGAN U ŠPADIĆIMA? Otvoren natječaj za koncesiju vrijednu 2,3 milijuna kuna

Foto Tanja Kocijančić

Akvagan u naselju Špadići ne koristi se već godinama, ali to bi se moglo uskoro promijeniti. Naime, Grad Poreč je objavio natječaj o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti za akvagan u uvali Srgulje u Špadićima.
Rok trajanja koncesije je 20 godina, a njena procijenjena vrijednost oko 2,31 milijun kuna.
Rok za dostavu ponuda je 2. rujna.
U sklopu natječaja objavljena je analiza davanja akvagana u koncesiju koju je izradio Institut za poljoprivredu i turizam Poreč.

U njoj se mogu naći svi potrebni podaci za potencijalnog investitora.

Akvagan se dijelom nalazi na katastarskim česticama u k.o. Poreč: k.č. 2746, k.č. 2748 i k.č. 2749. Površina koja se namjenjuje za davanje koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra iznosi 190 četvornih metara.
Vrijednost investicijskih ulaganja u akvagan namijenjen iznajmljivanju posjetiteljima i prateću opremu iznosi 410.000 kuna. Najveći udio u strukturi ukupnih investicijskih ulaganja otpada na vrijednost bazenske opreme (39 posto). Kako bi se akvagan sigurno stavio u funkciju potrebno je izvršiti inicijalno ulaganje, odnosno uložiti u kupnju akvagana, bazenske opreme koja u ovom slučaju znači kupnju dviju pumpi, uređenje bazena i oblaganje bazena te zamjenu nosača tobogana s nosačima od inoksa.

Planira se da bi dodatna ulaganja u estetiku i funkcionalnost akvagana trebala rezultirati efektom povećanja prihoda od iznajmljivanja akvagana za 20 posto u odnosu na dosadašnje poslovanje, stoji u analizi davanja koncesije.

Više se može pročitati na http://www.porec.hr/prva.aspx?stranica=40551&j=CRO

Sudar na Ipsilonu – dvije osobe teško ozlijeđene

DRAGOCJENA ETNOGRAFSKA ZBIRKA U KAŠTELIRU – Kreće izrada stalnog postava i bolja valorizacija predmeta koje je počeo sakupljati Vittorio Rossoni