in

Umag: 130 tisuća kuna za potpore poduzetnicima

Umag (Foto: PixaBay.com)

U cilju poticanja razvoja poduzetništva, Grad Umag je i ove godine poduzeo konkretne mjere te će  u 2019. dodijeliti financijska sredstva u vidu nepovratne potpore u iznosu od 130.000 kuna. Štoviše, u slučaju ostvarenja povećanja prihoda Proračuna Grada Umaga za 2019. godinu, iznos planiranih sredstava za pojedinu mjeru moći će se povećavati sukladno iskazanom interesu i potrebama. Cilj spomenutih mjera je stvoriti povoljno i pozitivno okruženje, jačati konkurentnost na tržištu te omogućiti poduzetnicima realizaciju vlastitih projekata u gradu u kojem žive i djeluju, objavila je gradska uprava na svojim web stranicama.

Potpore se dodjeljuju kroz sljedećih pet mjera:

1.        potpora novoosnovanim trgovačkim društvima i obrtima,

2.        subvencija dijela troškova nabave dugotrajne imovine,

3.        potpora poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,

4.        subvencioniranje dijela troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita,

5.        subvencioniranje dijela troškova prekvalifikacije i doškolovanja nezaposlenih osoba

Za prve dvije mjere osigurano je gotovo 90.000 kuna, s obzirom da je za  navedene u proteklim godinama iskazan najveći interes.

Sukladno Programu razvoja poduzetništva Grada Umaga,  ukoliko  sredstava iz pojedine mjere ne budu iskorištena ili ne budu iskazani interesi poduzetnika, dio ili cjelokupan iznos tih sredstava bit će preraspodijeljen u jednu ili više mjera iz ovog Programa. 

Korisnici potpora i subvencija mogu biti fizičke osobe, obrti, mikro i mala poduzeća, koja imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika, u 100% privatnom vlasništvu, koji posluju i imaju sjedište i na području Grada Umaga, izuzev trgovačkih društava kojima je Grad Umag osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

Pravo na potpore i subvencije iz ovog Programa ne može se ostvarivati na području uslužnih djelatnosti u ugostiteljstvu. Pravo prvenstva na potpore i subvencije imaju obrti i trgovačka društva kojima je proizvodna i prerađivačka djelatnost osnovna djelatnost, a dodjeljuju do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 15. prosinca 2019. godine.

Više informacija, kao i javni poziv sa svim obrascima za prijavu, možete pronaći na službenim web stranicama Grada Umaga www.umag.hr.

U Opatiji do subote sajam bazena, sauna i wellness opreme Relax Adria

Mlade porečke učenice Nina Poropat i Chiara Vukadinović odlične na natjecanju u Dubrovniku