in

Usluga Poreč: Stopa odvojenog skupljenog otpada porasla s 25 na 30 posto

Foto Usluga Poreč - Ilustracija

Usluga Poreč još od 2018. godine uspješno provodi aktivnosti individualnog sakupljanja i zbrinjavanja otpada. S obzirom na karakterističan pristup ovakve usluge, korisnici sami provode razvrstavanje otpada. Zahvaljujući aktivnostima stopa odvojeno sakupljenog otpada porasla je s 25% na gotovo 30% u 2021. godini. 

Iako je današnji princip rada jednostavan iza njega stoje godine upornog rada i komunikacije sa građanima i svim korisnicima. Korisnicima je omogućeno besplatno odlaganje papira, kartona, plastike, metala i stakla dok se miješani komunalni otpad naplaćuje. Za potrebe ovakvog pristupa u užem centru Grada Poreča, pojedinim općinama te na područjima višestambenih jedinica postavljeno je 144 podzemna spremnika koja se otvaraju posebnim karticama. Svaka obiteljska kuća ima svoje tri ili četiri kante, a naplata se obavlja ovisno o njihovom kapacitetu i broju pražnjenja.

U sklopu cjelokupnog sustava organizirana je i usluga odvoza glomaznog otpada pozivom na telefonski broj 555-728. Nakon poziva, na kućnu adresu korisnika stiže veliki spremnik u koji se odlaže glomazni otpad, a usluga je u potpunosti besplatna. Korisnik također može besplatno, jednom godišnje donijeti otpad i u reciklažno dvorište na Košambri ili Gradini.

Nadalje, zeleni otpad iz vrtova poput lišća, granja, i slično, sakuplja se u posebne vreće namijenjene za biootpad. Korisnici imaju mogućnost kupovine vrećica u Uredu za korisnike komunalne tvrtke Usluga Poreč d.o.o. Cijena tih vrećica po komadu iznosi 10 kuna, a po pozivu korisnika usluga, djelatnici Usluge Poreč besplatno i bez dodatne naknade dolaze na kućnu adresu i vrše sakupljanje navedenog otpada. Nakon toga, djelatnici provode i adekvatno zbrinjavanje samog otpada. Osim odlaganja u predviđene vrećice, korisnici usluga mogu biootpad odvesti na odlagalište Košambra gdje se otpad preuzima i važe. Ta usluga se naplaćuje 0,45kn/kg.

Tu je i reciklažno dvorište na Košambri i Gradini u Općini Vrsar gdje je moguće donijeti tekstilni otpad, gume, akumulatore, žarulje, boce pod tlakom, ulja, boje, ambalažu od drva, stiropor, najlone pa čak i manje količine građevinskog otpada.

Kako bi dodatno proširili uslugu odvojenog sakupljanja otpada, u spremnike postavljene na Gradskoj tržnici i u bivšoj tvornici Školjka mogu se odložiti otpadna jestiva ulja koja nastanu u domaćinstvu. Važno je da ulja budu u bocama prilikom odlaganja u postavljene spremnike.

Uspostavljanjem svih prethodno opisanih mogućnosti gospodarenja otpadom može se reći da je Društvo u kratkom vremenu omogućilo svim korisnicima učinkovit sustav održivog gospodarenja otpadom, a ono što je dodatno doprinijelo učinkovitosti sustava je i brzo reagiranje i prepoznavanje građana i korisnika na važnost odavanja i recikliranja otpada.

Upravo je ta sinergija zajedničkog rada razlog postizanja odličnih rezultata u sakupljanju i odvajanju otpada u prethodnoj godini.

Izvor Usluga Poreč

javna rasvjeta Foto Grad Poreč

POREČ: Nova, pametna javna rasvjeta dovela do velikih ušteda

POREČ: Učenica violine Mariana Štifanić osvojila 3. nagradu na Međunarodnom natjecanju Sonus