in

POREČ: Nova, pametna javna rasvjeta dovela do velikih ušteda

Foto Grad Poreč

Grad Poreč u proteklih desetak godina kontinuirano ulaže u sveukupno smanjenje utroška električne energije i stakleničkih plinova, i to kroz ugradnju potpuno ekološki prihvatljivih rasvjetnih tijela, koja su definirana Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja te pripadajućim Pravilnikom o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima.

Foto Grad Poreč javna rasvjeta
Foto Grad Poreč

Kako napominju u gradskog Upravnom odjelu za komunalni sustav, kroz projekt „Energetska obnova sustava javne rasvjete“ – prema programu ESIF, u Poreču je dovršena zamjena postojećih 1100 svjetiljki novim svjetiljkama, koje su u potpunosti sukladne s navedenom zakonskom regulativom. Pripremajući se za uvođenje Svjetlostaja (eng. Curfew), koji je predviđen Pravilnikom o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima, a koji će biti definiran kroz dokumente Plana rasvjete i Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije sustava javne rasvjete, važno je napomenuti da je Grad Poreč već tada, prilikom implementacije novih rasvjetnih armatura predvidio mogućnost pasivne i aktivne regulacije rasvjete, i to pasivne kroz astro sat koji je ugrađen u regulator svake novougrađene svjetiljke, smanjujući pola vremena aktivnog rada za 50 posto snagu svjetiljke, ali i aktivne regulacije, kojom se na kontrolirani način regulira rad svjetiljke, pa se trenutno na takvim svjetiljkama pola noćnog rada svake kontrolirane i upravljane svjetiljke snaga smanjuje za 60 posto. Na taj se način pridonosi sveukupnom smanjenju utroška i stvaranja stakleničkih plinova na našem planetu.

I ove će godine Grad Poreč početi s još jednom zamjenom otprilike 1.000 komada svjetiljki, za što je projektna dokumentacija već u izradi, a poštujući važeću zakonsku regulativu javne nabave, izgledno je da će se veći broj navedenih svjetiljki zamijeniti već tijekom ove kalendarske godine. Na taj će se način doprinos smanjenju stakleničkih plinova na području Poreča još više povećati.

Konačni cilj je zamjena svih svjetiljki na području Poreča, u razdoblju koje je predvidio zakonodavac, a koje je u trenutku stupanja Zakona na snagu iznosilo 12 godina, priopćeno je iz Grada Poreča. 

Buzet - Foto Istarska županija

BUZET: Polaganjem kamena temeljca započela dogradnja Doma za starije osobe

usluga poreč odvoz smeća

Usluga Poreč: Stopa odvojenog skupljenog otpada porasla s 25 na 30 posto