in

Usluga Poreč uložila u opremu i postigla odlične rezultate u odvojenom sakupljanju otpada

Usluga Poreč d.o.o uspješno je osposobila individualnu uslugu sakupljanja i zbrinjavanja otpada. S obzirom na karakterističan i pojedinačan pristup svakom pojedinom korisniku i vrsti otpada, ovaj sustav zahtijevao je mnogobrojne prilagodbe od povećanje broja potrebnih djelatnika, vozila i opreme za rad, a sve kako bi se na što bolji način usluga izvršavala.

Opseg i dinamika posla diktirali su potrebnu zapošljavanja novih djelatnika ali i reorganizaciju postojećeg posla i djelatnika unutra Društva.  Točnije, uspostavljeno je pet novih timova za prikupljanje otpada. Osim novih timova, zaposleni su i novi djelatnici za potrebe razvrstavanja i pripreme otpada za daljnju predaju ovlaštenim sakupljačima, a potreba za novim djelatnicima u ovom dijelu i dalje postoji jer korisnici sve više razvrstavaju otpad na kućnom pragu.

Da bi se u potpunosti prilagodili današnjem sustavu, Usluga Poreč napravila je i značajna ulaganja u opremu i sredstva za rad. Nabavljana su nova vozila, novi i dodatni spremnici, nova informatička oprema, strojevi i sustavi za rad. Tako su  nabavljeni spremnici, podzemni i polupodzemni spremnici, čipovi i sustavi za kamione, otpadomjeri, naljepnice, vage, strojevi i slično te komunalna vozila, a ukupan  iznos ulaganja je gotovo 31.5 milijuna kuna.   

Iako su do sada već   uložena brojna sredstva kako bi građanima osigurali bolju komunalnu uslugu, ovakva vrsta individualnog sakupljanja otpada zahtijeva kontinuirana ulaganja i prilagodbu opsega i dinamike posla sukladno potrebama i stanju na terenu.

A da ovakva usluga uspješno funkcionira, vidljivo je i iz usporedbe 2019. godine sa 2021. godinom. Naime, postignut je trend smanjenja miješanog komunalnog otpada te povećanja količine odvojeno sakupljenog otpada. Točnije, miješani komunalni otpad smanjen je za 7%, a povećale su se količine odvojeno sakupljenog papira i kartona za 160%, plastike za 190%, stakla za 70% te metala za 70%. Osim toga, povećale su se i količine odvojeno sakupljenog otpada u reciklažnom dvorištu za 115%. U narednom razdoblju očekuju se još i bolji rezultati odvojeno sakupljenog otpada s obzirom na to da su individualni spremnici za odvojeno sakupljeni otpad podijeljeni tek pred kraj 2021. godine.

Javnu uslugu sakupljanja otpada Usluga Poreč d.o.o uspješno obavlja na području Grada Poreča te općina Vrsar, Funtana, Sveti Lovreč, Tar-Vabriga, Kaštelir-Labinci, Vižinada i Višnjan. Riječ je o ukupnoj površini od 142 km2, na kojoj se bez turističkog sektora usluga obavlja za 21.000 korisnika. Također, uslugu sakupljanja komunalnog otpada na ovome području Usluga Poreč obavlja i za preko 60 hotela, kampova i apartmanskih naselja, a usluga se za sve korisnike vrši gotovo 360 dana u godini.  

Izvor Usluga Poreč

Vrijedna sportska donacija za stolnoteniske klubove TARA i NOVIGRADA

pješački prijelaz pixabay ilustracija

U četvrtak u cijeloj Istri akcija u cilju zaštite pješaka