in

VIJEĆE NOVIGRAD: Usvojen rekordni proračun, povećani porez na kuće za odmor i korištenje javnih površina

Novigrad - Foto TZ/Cappellari

Na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća Novigrada usvojen je rekordni proračun za 2024., uz druge važne odluke.

Prihvaćena je Odluka o lokalnim  porezima Grada Novigrada za koju je prethodno provedeno savjetovanje s javnošću, te nije bilo komentara na navedene prijedloge. Ovom odlukom ne mijenja se visina poreza na potrošnju (3 %), a povećava se porez na kuću za odmor (5 eura po m2) i porez na korištenje javnih površina (I. zona 20 %, II. zona 10 %).

Budući da nije bilo amandmana nakon prvog čitanja proračuna, Proračun za 2024. godinu jednoglasno je usvojen. Riječ o rekordnom proračunu ukupno 12,9 milijuna Eura odnosno gotovo 96,9 milijuna kuna. Rekordan iznos novigradskog proračuna predvidio je viša izdvajanja u svim segmentima proračuna što povećava društveni standard i kvalitetu života Novigrađana u 2024.g.. U odnosu na 2023.godinu, izdvajanja za zdravstvo i socijalnu skrb uvećana su za 29%, za sport 10,9%, za kulturu 8,5%, za predškolski odgoj 14,8%, te za potrebe obrazovanja 30%.

U proračunu za zdravstvo i socijalnu skrb planirano je povećanje sredstava od 29% te je ukupan iznos sredstava okvirno 490.000 eura. U zdravstvu se planirana sredstva među ostalim odnose na sufinanciranje nad standarda u pružanju raznih medicinskih usluga, kao što su sufinanciranje usluge hitne medicinske pomoći u ljetnim mjesecima, uslugu proširene zdravstvene njege u kući i sanitetskog prijevoza, sufinanciranje smještaja liječnika, a najveći dio sredstava planiran je za rekonstrukciju i sanaciju zgrade novigradske ambulante Doma zdravlja. Izdvajanjima za socijalnu skrb i ove godine nastoji se zadržati nivo dosadašnje pomoći, kao i povećati iznose za ukazane potrebe socijalnog programa. Nastavlja se s programom financiranja dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenicima, blagdansko darivanje korisnika socijalne skrbi i umirovljenika, refundiranje putnog troška za mamografske preglede, te brojne ostale aktivnosti socijalne skrbi Grada.

Izdvajanja za sport planirana su uz povećanje od +10,9%, te je ukupan iznos sredstava okvirno 823.000 eura. Najveći dio sredstava odnosi se na zakup novigradske Sportske dvorane što omogućava besplatno korištenje dvorane za novigradske sportske udruge. Dio sredstava planira se uložiti u održavanje svih sportskih objekata, kao i za novu LED rasvjetu na nogometnom igralištu Laco i uređenje streljane, uz nastavak dosadašnje dotacije klubovima preko Sportske zajednice, nagrađivanje vrhunskih sportaša po rješenjima HOO-a, te ostale razne dotacije u sportu.

U proračunu 2024.g., nastavio se trend povećanja iznosa gradskog proračuna za kulturni segment zajednice, te je proračunom planirano povećanje sredstava za kulturu od +8,5%, te je ukupan iznos sredstava okvirno 622.000 eura. Glavnina sredstava odnosi se na financiranje triju gradskih ustanova u kulturi – Muzeja Lapidarium, Gradske knjižnice i CMIK-a (Centra za manifestacije i kulturu), uz financiranje aktivnosti udruga.

Izdvajanja za predškolski odgoj kojim se pokrivaju sredstva za rad dva novigradska dječja vrtića planirana su u proračunu 2024.g. uz povećanje od +14,8%, te je ukupan iznos u proračunu okvirno 1,47 milijuna eura. Kao jedno od najvećih ulaganja u 2024.godini, očekuje se finalizacija projekta dogradnje i rekonstrukcije zgrade DV Tičići i DV Girasole,  kojim će se radni prostor vrtića prenamijeniti u dva nova prostora za vrtićke potrebe, jedan jaslički i jedan vrtićki dnevni boravak. Dogradnja i rekonstrukcija prostora financirat će se EU sredstvima, no potrebnu opremu za nove prostore nabavit će se sredstvima iz gradskog proračuna.

Za potrebe obrazovanja planirana sredstva u 2024. iznose okvirno  997.000 eura, što je za 30% više u odnosu na 2023. godinu. Pored nastavka financiranja aktivnosti koje doprinose pedagoškom nad-standardu novigradskih osnovnih škola, kao što su financiranje produženog boravka i rada psihologa u obje osnovne škole, nabavu kompleta radnih bilježnica učenicima prvih razreda, te stipendiranje i nagrađivanje učenika, veliki dio izdvajanja u proračunu 2024.g. odnosi se na sufinanciranje izgradnje nove školske zgrade Talijanske osnovne škole kojeg uz Grad Novigrad, zajednički financiraju Istarska županija, Talijanska unija i Narodno sveučilište u Trstu. Nastavlja se s projektom stipendiranja učenika i studenata, i to s gotovo duplim iznosom mjesečnih stipendija u odnosu na prošlu godinu.

Kvaliteta života očituje se i kroz uredan i opremljen životni prostor, pa će se osim nastavka održavanja standarda čistoće i uređenja u javnom prostoru grada, u gradskom proračunu za 2024. godinu nastaviti s nekoliko velikih kapitalnih ulaganja od kojih se dio financira vlastitim sredstvima Grada, a dio su velike zajedničke investicije ili znatno ulaganje partnera u javnu infrastrukturu na području Grada Novigrada – Cittanova.  

U 2024. godini planira se vlastitim sredstvima grada urediti komunalnu infrastrukturu naselja Mareda, Šaini i Vidal, te dovršiti više većih projekata Grada: uređenje Velikog trga i starogradske jezgre, dogradnja dječjih vrtića, nastavak radova na prometnici Strada Kontesa, rekonstrukcija dijela parkirališta kod Rolija, postavljanje agrometeoroloških stanica za poljoprivredne proizvođače, izgradnja i uređenje tematskog parka za pse u Karpinjanu, uređenje poučne staze oko ušća rijeke Mirne, te uređenje novog dječjeg parka na području naselja Fakinija. U proračunu su osigurana i sredstva za pripremu projekta budućeg  sportsko-rekreativnog centra u naselju Stada Kontesa i Fakinija.

Grad Novigrad sudjelovat će s partnerima u više velikih zajedničkih investicija u 2024. na širem području grada. Izgradnjom nove talijanske osnovne škole, zajedničkom investicijom čiji je projekt izgradnje procijenjene vrijednosti oko 2,7 milijuna eura (20 milijuna kuna), osigurat će se prostor za rad u jednoj smjeni s ukupno osam razrednih odjela, četiri učionice razredne nastave te pet učionica odnosno kabineta za predmetnu nastavu od 5. do 8. razreda, ali i drugi popratni školski prostori. U 2024.g. nastavit će se s EU projektom temeljite rekonstrukcije, proširenja i izgradnje novog sustava fekalne i oborinske odvodnje, te dio vodovodne mreže starogradske jezgre Grada Novigrada. Nastavit će se i s radovima na izgradnji pročišćivača u Kastaniji, zajedničke investicije EU projekta vrijedne ukupno 8,5 milijun eura, što će u završnoj fazi projekta omogućiti nadogradnju postojećeg pročistača otpadnih voda u Kastaniji s prvog na treći stupanj pročišćenja. Omogućit će se i povezivanje zadnjih gradskih naselja (Kršin, Stancija Grande, Zidine) na fekalni sustav odvodnje pročišćivača u Kastaniji, čime će gotovo sto posto domaćinstava i gospodarstava u Gradu Novigradu biti spojeno na fekalni sustav odvodnje.

U 2024. nastavlja se rekonstrukcija komunalne infrastrukture ulice Strada Kontesa, a radovi će obuhvaćati novogradnju sustava oborinske odvodnje i vodovodne mreže, postavljanje javne rasvjete, te radove na strujnim i telekomunikacijskim mrežama. U 2024. planirana je završna faza izrade dokumentacije za komunalnu lučicu u Dajli sa 63 veza, investitora Lučke uprave Umag – Novigrad, približne vrijednosti od 4 milijuna eura.

Gruzijski ambsador i gradonačelnik Anteo Milos - Foto Grad Novigrad

Veleposlanik Gruzije posjetio Novigrad

Foto Općina Vrsar gerometta rioža pulić banjac

Načelnik Vrsara zbog sjajnih rezultata primio stolnotenisače