in

Vlada objavila nove cijene goriva od 3. siječnja

Foto Bernd Schray da Pixabay - Ilustracija

Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1245 EUR/l za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0781 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg za velike spremnike.

vlada gorivo od 3-1-2024-
Foto Vlada RH

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:

  • 1,40 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,02 EUR/l) 
  • 1,40 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,01 EUR/l)
  • 0,87 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,02 EUR/l)
  • 1,18 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,01 EUR/kg)
  • 1,74 EUR/kg UNP za boce (povećanje 0,01 EUR/kg).

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:

  • 1,52 EUR/l za benzinsko gorivo
  • 1,56 EUR/l za dizelsko gorivo
  • 0,95 EUR/l za plavi dizel
  • 1,42 EUR/kg UNP za spremnike
  • 2,05 EUR/kg UNP za boce

Izmijenjena je Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju.

Vlada je zbog ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata izmjenama Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju tijekom 2022. godine u devet navrata snižavala visinu trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te u prosincu 2022. godine i na loživo ulje, a tijekom 2023. u devetnaest navrata.

S obzirom da i dalje postoje okolnosti koje utječu na povećanje cijena energenata te nastavno na snižavanja visine trošarine tijekom 2022. i 2023. godine, predloženom izmjenom Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju se radi sprečavanja njihovih negativnih utjecaja, predlaže snižavanje visine trošarine za najprodavanije energente bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo, za razdoblje od 3. siječnja do 15. siječnja 2024., i to za 56,31 eura na 1.000,00 litara bezolovnog motornog benzina i 23,13 eura na 1.000,00 litara dizelskog goriva odnosno 0,0563 eura po litri bezolovnog motornog benzina te 0,0231 eura po litri dizelskog goriva.

Izvor Vlada RH

pojas auto mup policija

Istarska policija najavila prvu ovogodišnju akciju nadzora korištenja pojasa i nepropisne uporabe mobitela

policija akcija kontrole prometa brzina prometna dozvola

Vikend na istarskim cestama bez težih stradavanja u prometu: Osam nesreća, dosta alkohola