in

VRSAR daje u najam prostor za štand

Vrsar/Foto Tanja Kocijančić

Općina Vrsar raspisala je natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina na području Saline na Obali M. Tita na rivi za postavljanje kioska.
U nastavku više informacija:

 • na području „Saline“ , Obala M.Tita kod kbr. 23/1 (1 mjesto), pozicija 147
 • početna cijena za lokaciju je 19.500,00 kuna godišnje,
 • namjena – kiosk za prodaju tiskovina, duhanskih proizvoda, srećaka igara na sreću i sl.
 • javna površina daje se u maksimalnoj veličini od 15 m2
 • priključak za struju nije osiguran. Mogućnost priključenja u neposrednoj blizini uz
  manje građevinske radove.
  Jedinstveni upravni odjel lokaciju koju dodjeljuje na korištenje za postavljanje kioska, može
  označiti vidljivom oznakom na tlu.
  UVJETI NATJEČAJA:
 1. Javna se površina za postavljanje kioska daje na korištenje na period od tri (3) godine.
 2. Davanje na korištenje javnih površina izvršit će se temeljem prikupljenih pisanih ponuda.
  Ponude se moraju dostaviti (moraju biti zaprimljene zbog otvaranja istog dana) do 12:00 sati u srijedu 18. kolovoza 2021. godine u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera na adresu: OPĆINA VRSAR-ORSERA, Komisija za dodjelu na korištenje javnih površina, Trg Degrassi 1, 52450 VRSARORSERA, s napomenom “ZA NATJEČAJ JAVNE POVRŠINE – ne otvaraj”. Otvaranje ponuda bit će javno i započet će u 13:00 sati, 18. kolovoza 2021. godine, u istim prostorijama

Ostale detalje natječaja pogledajte na https://www.vrsar.hr/10-08-2021-natjecaj-za-dodjelu-na-koristenje-javnih-povrsina-na-podrucju-opcine-vrsar-orsera-za-postavljanje-kioska/

Bojan Šumonja u Poreču otvara izložbu CRTEŽI

SV. PETAR U ŠUMI: U subotu 55. smotre narodne glazbe i plesa Istre